Comunistes de Catalunya s’afegeix a les concentracions fixades pel dia 25 de Gener de 2018 i anima a la ciutadania en general a participar-hi.

(Informació de www.mareablanca.cat)

Al juny de 2017 més de 600.000 persones es trobaven en espera d’una intervenció quirúrgica en tot l’estat, gairebé el doble que al 2008. Per a la llista d’espera diagnòstica, gairebé 2 milions de persones esperaven la primera consulta amb l’especialista, amb un temps mitjà d’espera de gairebé 60 dies.

Els territoris amb major mercantilització i privatització són els que encapçalen aquestes vergonyoses xifres: Catalunya compta amb 157.000 persones en llista d’espera quirúrgica i 87 dies de mitjana per obtener diagnòstic (molt per sobre de la mitjana estatal).

L’empitjorament d’allò públic provocat durant els últims anys forma part d’una estratègia planificada per a facilitar l’expansió del negoci privat. D’una banda, la capacitat minvada dels centres i hospitals públics provoca derivacions de pacients a les empreses privades (amb finançament públic). Alhora, els recursos públics deteriorats ‘empenyen’ a la población cap a les assegurances privades. Juntament amb la Comunitat de Madrid, Catalunya novament encapçala la penetració de mútues amb fins a un 32% d’assegurats per les empreses privades.

Malgrat tot és posible afrontar el problema de les llistes d’espera, reduir-les en gran part i amb menys despesa sanitària, utilitzant al cent per cent els recursos públics existents i fent de l’Atenció Primària pública l’eix fonamental del sistema sanitari.

Per això proposem:

1.-Creació d’un torn de tarda als hospitals en les categories professionals necessàries per a mantener a ple rendiment tots els recursos públics fins les 21 hores. Recuperació del personal dels equips d’Atenció Primària (perduts des de 2011) permetent que en 48 hores qualsevol persona sigui atesa per la seva metgessa de familia.

2.-Prohibició dels concerts amb centres privats, innecessaris en posar a funcionar els centres públics al cent per cent.

3.-Incompatibilitat absoluta perquè el personal del sector públic treballi en la privada.

4.-Establiment de garanties i terminis per a l’atenció i la llista d’espera, amb els recursos cent per cent públics, sense necessitat de derivar pacients a les empreses privades.

5.-Assignació i lliurament d’un codi al pacient en el momento de la decisió clínica de petició de prova diagnòstica o intervenció, que permeti asegurar la seva entrada en llista d’espera automàticament.

6.-Democratització del sistema. Transparència absoluta i accés senzill a totes les dades d’activitat, qualitat, despesa i adjudicacions, del Sistema Nacional de Salut. Fent de l’Atenció Primària l’eix del Sistema, aquesta gestionaría les llistes d’espera a proves complementàries i primeres visites, atès que són els professionals de l’Atenció Primària els que millor coneixen la situación clínica de cada persona.

Les llistes d’espera maten!

Centres sanitaris infrautilitzats, pacients esperant

Derogació de la Llei 15/97 estatal i de totes aquelles lleis autonòmiques que permeten la privatitzaciódijous, 18 gener, 2018

Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma