Esquerra unida i Alternativa celebra l'aprovació del projecte de llei que garanteix l'accés universal a l'assistència sanitària a totes les persones residents a Catalunya.

El Govern del PP va promulgar el “Real Decreto Ley 16/2012, de 20 d'abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” (RDL).

A Catalunya aquest RDL es va matisar amb la “Instrucció del CatSalut 10/2012, de 30 d'agost, d'accés a l'assistència de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut”.

Tot i que el RDL ho van presentar com una mesura per contenir la despesa sanitària i garantir la suficiència pressupostària, en realitat la crisi ha estat l'excusa per posar en marxa transformacions estructurals que signifiquen un canvi real del model sanitari.

Abans del RDL totes les persones teníem dret a l'atenció sanitària, però el RDL lliga el dret a l'assistència a les rendes del treball (dret per ésser assegurat/da o beneficiari/a d'un assegurat/da, deixa fora a col·lectius en situació administrativa irregular i d'altres que pel fet de no tenir feina no tenen reconegut aquest dret.

El Departament de Salut va tenir una actitud de negació de la realitat, davant les situacions d'exclusió sanitària creades per la complexitat i la manca de precisió de la instrucció i del RDL, l'existència de directrius poc clares i els missatges contradictoris per part del CatSalut.

Per intentar revertir aquesta situació es va crear el març de 2013 la PASUCat, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya.

El gener de 2013, i en coordinació amb les plataformes i els activistes territorials, el Grup Parlamentari ICV-EUiA va registrar una bateria de preguntes sobre la situació de les persones estrangeres que no tenen la condició d'assegurades del Sistema Nacional de Salut com a conseqüència del "decretazo" del PP i després de l'entrada en vigor de la Instrucció del CatSalut per garantir-ne la seva cobertura.

Celebrem la derogació de l'Instrucció del CatSalut. Tanmateix, hem de fer el seguiment per controlar la seva aplicació i aconseguir la universalitat de l'atenció sanitària sense cap tipus de restricció. Amb la lluita guanyem.

La defensa del Sistema Públic de Salut universal, equitatiu i solidari és una aposta prioritària per a Esquerra Unida i Alternativa.

Font: EUiA

Informació del Departament de Salut

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma