Resum de la intervenció de Lola Castro a l'acte d'En Comú Podem en defensa de la Salut Pública celebrat ahir a Granollers.

EN COMÚ PODEM CONSIDERA LA SALUT UN BÉ SOCIAL I UN DRET HUMÀ FONAMENTAL QUE HA DE SER GARANTIRT PER LES INSTITUCIONS DE L'ESTAT MITJANÇANT LES SEVES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES SOCIALS I CULTURALS

Defensem una sanitat 100x 100 pública i un sistema de salut públic, universal, equitatiu, finançat amb impostos, sense repagaments, sotmès al control democràtic i la participació social.

Cal canviar dràsticament les polítiques front el disseny privatitzador neoliberal i assegurar uns serveis de salut orientats a la comunitat.

Farem un pla transversal de lluita contra les desigualtats i els determinants en salut, vinculat amb el gènere, l'habitatge, l'educació, el treball, la mobilitat, el medi ambient...

Defensem la universalització de la sanitat com a prestació no contributiva i dret reconegut per la declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

És una prioritat posar fi a les retallades estructurals i ideològiques aplicades pel Govern a la sanitat pública i a les seves pretensions d'incorporar l' activitat privada als centres de salut públics.

A Catalunya la política de Junts Pel Si amb el suport d'ERC ha suposat:

 • 1400 milions menys de pressuposts des de 2011.
 • 20 % aplicat a l'Atenció Primària i 16 % a l'Atenció Hospitalària.
 • 5000 llocs de treball s'han eliminat al sistema sanitari.
 • Retallada del 90% les substitucions de jubilacions, baixes.
 • Rebaixa del 25 % del salari de les treballadores i treballadors.
 • 10 % menys d'inversió per habitant en matèria de salut. Ara tenim la de fa 9 anys: 1100 € per persona.
 • 20 % dels professionals d'hospitals de l'ICS són precaris.SÍNTESI DEL PROGRAMA DE SALUT D'EN COMÚ PODEM

1. Recuperació de les partides pressupostàries destinades a Salut; inversió d'entre un 20 i un 25% a l'Atenció Primària.

2. Cal recuperar la universalitat i l'equitat, amb la derogació del RDLlei 16/2012. Targeta sanitària a tota persona que acrediti la seva residència a Catalunya, amb independència del seu empadronament i temps de residència. Supressió dels repagaments farmacèutics i taxes implantades els darrers anys i compromís de no imposició de noves taxes com l'euro per recepta.

3. Pla de xoc per reduir les llistes d'espera, recuperant la garantia de temps màxims de 6 mesos per a determinants procediments fins que s'estableixin nous criteris consensuats.

4. Aturar i revertir el procés de mercantilització i de priorització d'interessos privats en la sanitat pública. Garantirem el Dret a la protecció a la salut i a un model d'atenció sanitària públic, universal, equitatiu, solidari, finançat amb impostos progressius.

 • Aturar les derivacions de pacients dels centres públics als centres privats.
 • Aturar la fragmentació i el desmantellament de l'ICS
 • Aturar l'activitat privada dins dels centres públics.
 • Recuperació de la plantilla de treballadors i treballadores del servei d'Informàtica del Departament de Salut..

5. Reforç a l'Atenció primària i Salut Comunitària, com instruments bàsics per a una atenció integrada i propera a les persones. EAP integrat pel metge de família, infermeres, psicòlegs clínics, metges especialistes, odontòlegs i serveis socials.

6. Desplegament del Pla Director de Salut Mental.

7. Creació de la Xarxa de Salut laboral pública, amb el desenvolupament i reforçament dels equips de salut laboral públics existents.

8. Atenció als Símdromes de Sensibilització Central, garantint l'accés a unitats especialitzades i la formació dels metges de l'ICAM perquè puguin dur a terme una correcta valoració de la incapacitat laboral de cada cas.

9. Reforç i potenciació de les unitats i serveis de Cures Pal.liatives.

El Procés Constituent cap al país nou que volem haurà de ser també l'escenari de la superació de les retallades, les corrupcions i els negocis sanitaris privats amb diners públics, l'espai de reconstrucció del Sistema Nacional Públic de Salut de Catalunya.
Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma