Comunicat de Comunistes de Catalunya en el 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.

El comunisme lluita per abolir l'explotació de l'home sobre l'home. Avui ens toca dir que també lluitem per abolir l'explotació dels homes sobre les dones. I l'expressió més alta d'aquesta explotació és l'assassinat. Només aquest any 90 dones i criatures han estat assassinades pel terrorisme masclista. I l'assassinat només és la punta de l'iceberg d'aquesta violència estructural. Violència que els governs de Madrid i el de Catalunya no consideren prou important perquè han reduït de manera important els pressupostos per combatre-la (en els darrers cinc anys un 26% menys de recursos).

Fem nostres les exigències que el moviment feminista va presentar per la manifestació del passat dia 7 a Madrid:

• Que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió d'estat.
• Que es desenvolupi i implementi el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, i es reformi la llei 1/2004 perquè estiguin reflectides totes les formes de violència contra les dones.
• Que tota la societat i les seves organitzacions i institucions es comprometin en aquesta lluita.
• Que la lluita i els recursos incloguin tant la violència que exerceix la parella o l'exparella com les agressions sexuals, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitats d'explotació sexual i laboral de dones i nenes i totes les violències masclistes.
• Que totes les instàncies de govern es comprometin realment en la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i la reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es trobin les dones.
• Que la prevenció sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita contra les violències masclistes.
• Que els mitjans de comunicació es comprometin a fer tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós en el tractament i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
• L'eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites als menors dels maltractadors condemnats. La retirada i no-cessió de la pàtria potestat als maltractadors.
Comunistes de Catalunya lluitem per superar la societat capitalista i patriarcal i per conquerir un món on cap ésser humà hagi d’estar sotmès a cap altre. Denunciar, rebutjar i canviar pràctiques sexistes és una obligació de qualsevol comunista. 
Perquè no són mortes, són assassinades.

Novembre 2015

Comunistes de Catalunya
Dones Comunistes

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma