Comunistes de Catalunya ens felicitem pels resultats de les eleccions de Grècia, que al nostre entendre, posen de manifest l’expressió d’una voluntat majoritària del poble grec per posar punt i final a les polítiques d’austeritat imposades pels successius governs liberals.En primer lloc, valorem com un excel·lent resultat l’ascens de més d’un punt percentual del partit comunista de Grècia, el KKE, partit germà de Comunistes de Catalunya al que felicitem pel treball exemplar al capdavant del moviment obrer de Grècia.

En segon lloc, valorem amb esperança i il·lusió el triomf de Syriza, l’aliança ‘esquerres liderada per Alexis Tsipras que ha sabut recollir i canalitzar el descontentament de les classes populars gregues en un projecte de trencament amb les retallades i les privatitzacions imposades per la Troika. Syriza és un partit membre del Partit de l’Esquerra Europea, del qual Comunistes de Catalunya també formem part a través d’Esquerra Unida i Alternativa, per la qual cosa, ens felicitem d’aquest triomf del conjunt de l’esquerra rupturista europea que considerem beneficiós per a la Classe Treballadora.

En tercer lloc, estem satisfets que totes les forces reaccionàries gregues hagin perdut suport popular i que només les forces progressistes hagin experimentat un avenç significatiu. Un resultat que ens deixa un parlament radicalment tombat cap a l’esquerra, democràticament legitimat per a plantar cara a la tirania de la Troika i capgirar les polítiques econòmiques i socials en benefici de la majoria treballadora.

Comunistes de Catalunya tenim la convicció que el poble grec enfronta ara un moment determinant per al futur dels pobles d’Europa i que el partit guanyador de les eleccions, Syriza, té al davant una tasca més dura que la victòria que ha aconseguit en aquesta històrica jornada. És el moment de demostrar que és possible portar a terme unes altres polítiques per a fer front a la crisi, polítiques que posin les necessitats de la majoria per damunt dels interessos d’una minoria especuladora, polítiques progressistes que limitin el poder del mercat i que tinguin com a objectiu la socialització de la riquesa.

Durant aquest 2015 enfrontem a Catalunya també processos electorals: en l’àmbit local, nacional i estatal. Aquesta successió es presenta com una immillorable oportunitat per a la configuració d’una nova aliança social capaç de guanyar i capgirar les institucions de l’Estat de baix a dalt. Comunistes de Catalunya recollim el testimoni de l’experiència grega i continuarem treballant per la Unitat Popular al voltant d’un programa de Ruptura Democràtica, que posi l’Estat al servei de la Classe Treballadora i el conjut de forces populars, que són la immensa majoria de la ciutadania.

Fonts:

Dolnet.gr
KKE
Syriza


Versión en castellano

Grecia marca el camino del cambio social en Europa


Comunistas de Catalunya nos felicitamos por los resultados de las elecciones de Grecia, que a nuestro entender, ponen de manifiesto la expresión de una voluntad mayoritaria del pueblo griego para poner punto y final a las políticas de austeridad impuestas por los sucesivos gobiernos liberales.

En primer lugar, valoramos como un excelente resultado el ascenso de más de un punto porcentual del partido comunista de Grecia, el KKE, partido hermano de Comunistas de Cataluña al que felicitamos por el trabajo ejemplar al frente del movimiento obrero de Grecia.

En segundo lugar, valoramos con esperanza e ilusión el triunfo de Syriza, la alianza de izquierdas liderada por Alexis Tsipras que ha sabido recoger y canalizar el descontento de las clases populares griegas en un proyecto de ruptura con los recortes y las privatizaciones impuestas por la Troika. Syriza es un partido miembro del Partido de la Izquierda Europea, del que Comunistas de Catalunya también formamos parte a través d'Esquerra Unida i Alternativa, por lo que, nos felicitamos de este triunfo del conjunto de la izquierda rupturista europea que consideramos beneficioso para la Clase Trabajadora.

En tercer lugar, estamos satisfechos de que todas las fuerzas reaccionarias griegas hayan perdido apoyo popular y que sólo las fuerzas progresistas hayan experimentado un avance significativo. Un resultado que nos deja un parlamento radicalizado hacia la izquierda, democráticamente legitimado para hacer frente a la tiranía de la Troika y dar la vuelta a las políticas económicas y sociales en beneficio de la mayoría trabajadora.

Comunistas de Catalunya tenemos la convicción de que el pueblo griego enfrenta ahora un momento determinante para el futuro de los pueblos de Europa y que el partido ganador de las elecciones, Syriza, tiene ante sí una tarea más dura que la victoria que ha conseguido en esta histórica jornada. Es el momento de demostrar que es posible llevar a cabo otras políticas para hacer frente a la crisis, políticas que pongan las necesidades de la mayoría por encima de los intereses de una minoría especuladora, políticas progresistas que limiten el poder del mercado y que tengan como objetivo la socialización de la riqueza.

Durante este 2015 enfrentamos en Catalunya también procesos electorales: en el ámbito local, nacional y estatal. Esta sucesión se presenta como una inmejorable oportunidad para la configuración de una nueva alianza social capaz de ganar y voltear las instituciones del Estado de abajo arriba. Comunistas de Catalunya recogemos el testimonio de la experiencia griega y seguiremos trabajando por la Unidad Popular en torno a un programa de Ruptura Democrática, que ponga el Estado al servicio de la Clase Trabajadora y del conjunto de fuerzas populares, que son la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma