La portaveu de Joventut d’ICV-EUiA destaca la importància de l’associacionisme juvenil com “una escola de ciutadania activa, laica i catalana”.

La diputada responsable de polítiques de Joventut d’ICV-EUiA, Lorena Vicioso, ha reclamat un millor finançament i millors condicions per a l’ús dels espais públics per a les entitats associatives del lleure infantil i juvenil. Així mateix, també ha subratllat la importància de garantir l’accés a l’oferta d’aquestes entitats a tots els i les infants i joves, amb independència de la situació social i econòmica de les seves famílies. Així ho ha reivindicat aquest dijous la diputada Vicioso a la consellera de Benestar, Neus Munté, en el marc del debat d’una moció al Parlament de Catalunya. Durant aquest debat, Vicioso ha aprofitat per destacar la importància de l’associacionisme juvenil, que, ha recordat, és “una escola de ciutadania activa, laica, progressiva i catalana”.

“No podem permetre, senyora consellera, que les subvencions s’atorguin el juliol i es demanin justificacions el 30 de novembre sense haver cobrat aquests diners. I què passa la resta de l’any?”, ha demanat la diputada Lorena Vicioso durant el debat de la moció sobre el lleure infantil i juvenil.

D’aquesta forma la diputada roja i verda ha exeplificat que “una de les grans preocupacions del món associatiu, que depenen exclusivament de les subvencions”, és “que es garanteixi una estabilitat econòmica”, agilitzant tràmits i adaptant calendaris.

D’altra banda, Vicioso també ha aprofitat la seva intervenció per reclamar regular l’ús per part d’aquestes associacions dels equipaments públics, de tal forma “que a nivell, municipal cap associació es quedi sense un espai per desenvolupar la seva tasca”.

Finalment, Vicioso també ha trobat a faltar l’elaboració d’un itinerari entre els diversos agents i els serveis socials per fer un sistema públic d’ajuts i bonificacions que garanteixi, ha dit, “que cap infant que ho requereixi no es quedi sense una activitat educativa per motius econòmics”.

Reconeixement dels caus i esplais

La responsable de Joventut del grup d’ICV-EUIA ha fet aquestes reclamacions després de saludar la feina conjunta amb les entitats d’escoltisme i guiatge catalanaes (Minyons Escoltes i Guies, Ació Escolta i Escoltes Catalans) i amb Esplac, i de saludar la seva tasca.

“Som conscients qeu en aquest món existeixen diverses formes de lleure educatiu, promoguts per associacions, per entitats, per empreses, per l’administració pública, que formen un teixit que té com a protagonistes els infants i els adolescents de Catalunya; amb els mateixos objectius, però amb maneres diferents de transmetre els valors”, ha destacat Vicioso.

I en aquest marc, ha destacat que les entitats associatives “són escola de ciutadania activa, laica, progressiva i catalana, amb la finalitat d’educar individus lliures que vetllin per transformar la societat en la que viuen”, i “un moviment de base associatiu i voluntari, que garanteix l’equitat i evita la discriminació per raons econòmiques, a més de la seva distribució al desenvolupament personal i social dels infants i adolescents mitjançant les seves pràctiques participatives i democràtiques”.La diputada responsable de polítiques de Joventut d’ICV-EUiA, Lorena Vicioso, ha reclamat un millor finançament i millors condicions per a l’ús dels espais públics per a les entitats associatives del lleure infantil i juvenil. Així mateix, també ha subratllat la importància de garantir l’accés a l’oferta d’aquestes entitats a tots els i les infants i joves, amb independència de la situació social i econòmica de les seves famílies. Així ho ha reivindicat aquest dijous la diputada Vicioso a la consellera de Benestar, Neus Munté, en el marc del debat d’una moció al Parlament de Catalunya. Durant aquest debat, Vicioso ha aprofitat per destacar la importància de l’associacionisme juvenil, que, ha recordat, és “una escola de ciutadania activa, laica, progressiva i catalana”.

“No podem permetre, senyora consellera, que les subvencions s’atorguin el juliol i es demanin justificacions el 30 de novembre sense haver cobrat aquests diners. I què passa la resta de l’any?”, ha demanat la diputada Lorena Vicioso durant el debat de la moció sobre el lleure infantil i juvenil.

D’aquesta forma la diputada roja i verda ha exeplificat que “una de les grans preocupacions del món associatiu, que depenen exclusivament de les subvencions”, és “que es garanteixi una estabilitat econòmica”, agilitzant tràmits i adaptant calendaris.

D’altra banda, Vicioso també ha aprofitat la seva intervenció per reclamar regular l’ús per part d’aquestes associacions dels equipaments públics, de tal forma “que a nivell, municipal cap associació es quedi sense un espai per desenvolupar la seva tasca”.

Font:
 Lorena Vicioso reclama un millor finançament i garantir l’accés de tots els infants al lleure infantil i juvenil

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma