El bloc governant Guanya Perú va perdre avui la majoria relativa que tenia al parlament, després de renunciar a les seves files un legislador que va invocar discrepàncies polítiques per a la seva jubilació.

La dimissió de Roberto Angulo va reduir a 35 el nombre de legisladors de la bancada oficialista i es va sumar a altres recessos del grup que en l'inici de l'actual govern, el 2011, tenia 47 legisladors, seguit del conservador Força Popular, que té 36.

Angulo va dir que la seva renúncia es deu a les seves discrepàncies amb la política econòmica neoliberal del govern i al fet que aquest no ha complert les seves promeses electorals de transformació profunda i s'ha allunyat del nacionalisme.

Va anunciar que s'integrarà a la bancada del grup Dignitat i Democràcia, formada el juliol passat per sis legisladors que van renunciar a Gana Perú per discrepàncies.

Mentre diversos mitjans de premsa consideren possibles nous recessos de parlamentaris del bloc governant, el portaveu d'aquest, Josuè Gutiérrez, va dir que la seva agrupació va ser sorpresa per la dimissió d'Angulo, però aquest va assenyalar que fa mesos manifestava les seves discrepàncies.

Gutiérrez ha lamentat que Gana Perú sigui la bancada que més integrants ha perdut i va dir que, davant la situació, el grup buscarà punts de consens amb diversos forces, en nom dels interessos nacionals.

Lima, 28 nov (PL)


Versió original

La bancada del bloque gobernante Gana Perú perdió hoy la mayoría relativa que tenía en el parlamento, tras renunciar a sus filas un legislador que invocó discrepancias políticas para su retiro.

La dimisión de Roberto Angulo redujo a 35 el número de legisladores de la bancada oficialista y se sumó a otros retiros del grupo que en el inicio del actual gobierno, en 2011, tenía 47 legisladores, seguido del conservador Fuerza Popular, que tiene 36.

Angulo dijo que su renuncia se debe a sus discrepancias con la política económica neoliberal del gobierno y al hecho que este no ha cumplido sus promesas electorales de transformación profunda y se ha alejado del nacionalismo.

Anunció que se integrará a la bancada del grupo Dignidad y Democracia, formada en julio pasado por seis legisladores que renunciaron a Gana Perú por discrepancias.

Mientras diversos medios de prensa consideran posibles nuevos retiros de parlamentarios del bloque gobernante, el vocero de este, Josué Gutiérrez, dijo que su agrupación fue sorprendida por la dimisión de Angulo, pero este señaló que hace meses manifestaba sus discrepancias.

Gutiérrez lamentó que Gana Perú sea la bancada que más integrantes ha perdido y dijo que, ante la situación, el grupo buscará puntos de consenso con diversos fuerzas, en aras de los intereses nacionales.

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma