Àrea de medi ambient

El projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat no és compatible amb el suposat compromís del govern català i espanyol en la lluita contra la crisi climàtica i ecològica. L'ampliació del Prat aniria en la direcció contrària, incrementant el trànsit aeri i les consegüents emissions de gasos d'efecte hivernacle, amb l'aposta explícita per un model econòmic esgotat, basat en la construcció d'infraestructures per se i en el turisme massificat. Els lobbies empresarials al·leguen que l'increment d'emissions quedaria neutralitzat per l'ús de biocombustibles verds, una tecnologia que no s'ha demostrat útil a gran a escala, però qui sortiria beneficiat d'aquest projecte, i de tot el que comporta l'increment del trànsit aeri, serien principalment grans empreses i fons especuladors, que incidirien també en l'encariment de l'habitatge en una zona ja altament tensada.

L'expansió de l'aeroport també tindria un impacte ecològic negatiu, afectant camps de cultiu i a l'aiguamoll de la Ricarda, una zona del delta del Llobregat que està protegida en l'àmbit europeu per la xarxa Natura 2000. En aquests moments que necessitem més que mai fomentar l'agricultura de proximitat i d'ecosistemes humits que puguin salvaguardar la biodiversitat i actuar com a embornals de carboni, es vol apostar per la seva destrucció.

És necessari un gir cap a una planificació econòmica que garanteixi el benestar i comenci a sanar els danys ecològics i socials del capitalisme, mitjançant una reducció justa del consum de materials i energia. Es necessita una gran inversió pública, però no per incrementar els vols contaminants, sinó per millorar la xarxa ferroviària, de manera que pugui absorbir part dels desplaçaments que ara es realitzen en avió i que a més aporti beneficis socials, econòmics i ecològics a la societat catalana.

Per aquestes raons C* dóna el seu suport a totes les organitzacions socials, civils i veïnals que s'estan manifestant en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma