Comitè Executiu

El 28 de desembre passat, el Secretariat de Comunistes de Catalunya acordava l’exigència de mesures més contundents contra la pandèmia. Alertàvem de que la tercera onada provocaria ‘milers de víctimes mortals a partir del gener’, i dèiem que ‘davant l'estratègia d’erradicació del virus que han aplicat països com la Xina, Vietnam, Austràlia o Nova Zelanda, la major part d’Europa ha aplicat una estratègia erràtica de mitigació”. Vam denunciar que “la segona onada tampoc s’ha combatut amb mesures preventives adequades, generant milers de víctimes mortals evitables”. Finalment, demanàvem “un debat obert i transparent, que s’escolti la comunitat científica i es prenguin mesures radicals contra la Covid-19, ja que la salut de les persones està per sobre de qualsevol altra consideració”.

En la mateixa línia, i davant les imminents eleccions del 14 de febrer, proposem que s’apliquin les següents mesures urgents:

 • Que es prioritzi el pla de vacunació per col·lectius, reforçant el personal d'infermeria amb noves contractacions i evitant la sobrecàrrega de feina d'aquest col·lectiu que es troba al límit de l'extenuació. Cal, a més, que es facin públics els contractes amb les farmacèutiques privades signats fins al moment i que s'apliquin les mesures legals i les sancions econòmiques adients per a exigir-ne el compliment. Finalment, cal que s'explorin nous acords amb països que, com Cuba, estan desenvolupant vacunes públiques al servei de l'interès general i no pas de l'interès econòmic particular. Cal aprofitar la situació de pandèmia per denunciar la perversió del sistema de recerca privat al voltant de la salut i el comportament criminal de la indústria farmacèutica occidental. 

 • Que de manera immediata s’impulsi la creació d’un comitè d’experts multidisciplinar, amb un debat públic i transparent, de manera que les seves propostes siguin escoltades i aplicades (o no) amb un raonament rigorós en què s'explicitin les prioritats polítiques. 

 • La realització de més tests d’antígens massius, sobretot als territoris de major incidència, i una major inversió en rastrejadors, traçabilitat i estudis de l’impacte d’altres variants de la malaltia. 

 • Que s’estudiï la possibilitat de confinaments curts i contundents, sempre acompanyats d’ajuts econòmics als sectors més afectats, des de la lògica de la redistribució de la riquesa que sempre defensem. 

 • Una aposta decidida pel teletreball, amb canvis legislatius que evitin la sobrecàrrega de treball i que tinguin en compte els aspectes de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 • Que el sistema educatiu no tanqui, a no ser que sigui en el context d’un confinament total i curt, exceptuant sempre a l’alumnat de famílies amb feines essencials i l’alumnat més vulnerable, i garantint que les escoles siguin les primeres en obrir quan la transmissió comunitària es vagi reduint. La socialització dels infants i dels i de les joves és un aspecte cabdal i un nou confinament llarg tindria efectes molt negatius sobre la seva salut. Cal, a més, seguir investigant les particularitats epidemiològiques dels grups d'infants i d'adolescents i tractar de forma diferenciada l'educació infantil, primària i secundària, arribant fins i tot a aplicar criteris de tancament diferents segons l'etapa educativa. Proposem, finalment que es compleixin els compromisos d’inversió que va prometre Educació al passat mes de juny, i que es realitzin cribatges massius a les escoles on el grup d’aules confinades sigui superior a dues. 

 • Que els fons europeus rebuts per Espanya s’apliquin a finançar totes les despeses derivades dels punts anteriors, amb especial atenció als sectors més vulnerables de la població.
Així mateix, i durant el conjunt de la legislatura, proposem:

 • El reforçament del sistema públic de salut i un increment de la inversió que ens situï a nivells europeus. 

 • Un canvi radical en la gestió de les residències geriàtriques, modificant de forma estructural el model d’atenció a la gent gran i depenent, i incrementant la inversió en aquest pilar fonamental de l’Estat del Benestar. 

 • Un increment de la inversió en R+D que arribi al 2% de la mitjana de la UE. 

 • Una reforma fiscal progressiva immediata que garanteixi les inversions necessàries que expliquem en els punts anteriors. 

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma