Els partits comunistes i obrers expressem la nostra solidaritat amb la classe obrera multinacional dels EUA i amb el poble nord-americà que es troba als carrers mobilitzat contra el racisme, la repressió, l’atur i altres problemes aguts causats pel sistema capitalista d'explotació.

L'assassinat de George Floyd no és una excepció, és la regla de la política racista, contra afroamericans, llatins, i migrants d'altres nacionalitats. De la mateixa manera s'enfronta el sistema d'explotació contra el conjunt de la classe obrera, com el demostra la pandèmia del Covid-19, que actualment és de més de dos milions de contagis, i gairebé 113,000 morts, on moltes vides van poder ser salvades, però un sistema de salut privatitzat va resultar perillós perquè el seu criteri és el guany capitalista.

La pobresa, l’atur, l'atac als drets dels treballadors, la política contra les persones migrades, la brutalitat policial, les agressions imperialistes a altres pobles, la descomposició social amb drogues, delinqüència, comproven que el capitalisme és la barbàrie, i que és necessari i actual el socialisme.

Els partits comunistes i obrers expressem:

-La nostra condemna de l'assassinat racista de George Floyd i dels manifestants, víctimes de la política de repressió de l'administració Trump.

-La nostra solidaritat amb els treballadors i el poble dels EUA, que en totes les ciutats es manifesta contra el racisme i la repressió.

-La nostra solidaritat amb els treballadors i el poble dels EUA afectats pel COVID-19.

-La nostra condemna a l'Administració Trump, responsable en torn de la Casa Blanca, que instrumenta campanyes racistes, contra les persones migrades, xenòfobes, anticomunistes. Condemnem el toc de queda i el patrullatge de la Guàrdia Nacional, la detenció i l'assassinat de lluitadors.

Which side are you on? Els partits comunistes i obrers al costat dels treballadors i el poble nord-americà, contra el capitalisme i la barbàrie.

Proletaris de tots els països, uniu-vos!

------

Declaración de solidaridad con el pueblo de los EEUU

Los partidos comunistas y obreros expresamos nuestra solidaridad con la clase obrera multinacional de los EEUU y con el pueblo norteamericano que se encuentra en las calles movilizado contra el racismo, la represión, el desempleo y otros problemas agudos causados por el sistema capitalista de explotación.

El asesinato de George Floyd no es una excepción, es la regla de la política racista, contra afroamericanos, latinos, y migrantes de otras nacionalidades. De la misma manera se enfrenta el sistema de explotación contra el conjunto de la clase obrera, como lo demuestra la pandemia del Covid-19, que actualmente es de más de dos millones de contagios, y casi 113,000 fallecidos, donde muchas vidas pudieron ser salvadas, pero un sistema de salud privatizado resultó peligroso porque su criterio es la ganancia capitalista.

La pobreza, el desempleo, el ataque a los derechos de los trabajadores, la política antiinmigrante, la brutalidad policial, las agresiones imperialistas a otros pueblos, la descomposición social con drogas, delincuencia, comprueban que el capitalismo es la barbarie, y que es necesario y actual el socialismo.

Los partidos comunistas y obreros expresamos:

-Nuestra condena del asesinato racista de George Floyd y de los manifestantes, víctimas de la política de represión de la administración Trump.

-Nuestra solidaridad con los trabajadores y el pueblo de los EEUU, que en todas las ciudades manifiesta contra el racismo y la represión.

-Nuestra solidaridad con los trabajadores y el pueblo de los EEUU afectados por el COVID-19.

-Nuestra condena a la Administración Trump, responsable en turno de la Casa Blanca, que instrumenta campañas racistas, antimigrantes, xenófobas, anticomunistas. Condenamos el toque de queda y el patrullaje de la Guardia Nacional, la detención y el asesinato de luchadores.

Which side are you on? Los partidos comunistas y obreros junto a los trabajadores y el pueblo norteamericano, contra el capitalismo y la barbarie.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

------

Joint Declaration of Solidarity with the People of the USA

We, the Communist and Worker's Parties express our solidarity with the multinational working class of the USA and with the NorthAmerican people that have taken to the streets mobilizing against racism, repression, unemployment, and other acute problems caused by the capitalist system of exploitation.

The murder of George Floyd is not an exception, it's a rule racist policy, against African-Americans, Latinos, and immigrants of other nationalities. The system of exploitation confronts, in the same manner, the whole of the working class, as the COVID-19 pandemic proves, that is currently over two million infections and almost 113,000 deaths, where many lives could have been saved, but a privatized health care system turned out to be dangerous because its criteria is capitalist profit.
Poverty, unemployment, the attack on worker's rights, anti-immigrant policies, police brutality, imperialist aggressions towards other Peoples, social decomposition through drugs and crime, prove that capitalism is barbarism and that Socialism is both current and necessary.

We the Communist and Worker's Parties express:

-Our condemnation of the racist murder of George Floyd and protesters, victims of the Trump administration's Repression Policies.

-Our solidarity with the workers and people of the USA, who in all cities protest racism and repression.

-Our solidarity with the workers and people of the USA affected by COVID-19

-Our condemnation of the Trump Administration, currently responsible for the White House, that employs campaigns that are racist, anti-migrant, xenophobic, and anticommunist. We condemn the curfew and the National Guard, the arrest and murder of those who fight for change.

Which side are you on? The Communist and Worker's Parties together with the workers and people of the USA, against capitalism and its barbarism.

Workers of the world, unite!

Parties signing the Joint Declaration
1. Communist Party of Argentina
2. Communist Party of Australia
3. Communist Party of Austria
4. Party of Labour of Austria
5. Communist Party of Belgium (PCB-CPB)
6. Communist Party of Bolivia
7. Brazilian Communist Party
8. Communist Party of Canada
9. Communist Party of Chile
10. Popular Vanguard Party (Costa Rica)
11. Communist Party in Denmark
12. Force of the Revolution. Dominican Republic
13. French Communist Party
14. Communist Party of El Salvador
15. Communist Party of Greece
16. Iraqi Communist Party
17. Communist Party of Ireland
18. Workers Party of Ireland
19. Communist Party, Italy
20. Jordanian Communist Party
21. Communist Party of Mexico
22. Popular Socialist Party of Mexico
23. Popular Socialist Party-National Political Group, Mexico
24. Palestinian People's Party
25. Peruvian Communist Party
26. Paraguayan Communist Party
27. Portuguese Communist Party
28. Romanian Socialist Party
29. Communists of Catalonia
30. Communist Party of the Workers of Spain
31. Communist Party of Swaziland
32. Communist Party USA
Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma