El 29 de febrer vinent, se celebrarà la Jornada de Comunistes als Moviments Socials.

Descarrega el programa en PDF:

- Jornades: Comunistes als Moviments Socials (PDF)

Jornada: Comunistes als Moviments Socials

Dissabte 29 de febrer de 2020 Local Partit – Liuva, 39-45 - Barcelona

09:15 - 09:30 Inscripció i lliurament del Document de Dinamització de Tallers “CONTEXT, MAPEIG, EXPERIÈNCIES i EIXOS/PLA DE TREBALL”
09:30 Presentació de la Jornada
09:45 Distribució de participants en Tallers Participatius
10:00 Inici del treball dels Tallers Participatius
11:45 – 12:00 Pausa-cafè
12:00 – 13:30 Taula Rodona: “Moviments socials, avui”, amb ponents(es) activis- tes socials d’alta projecció pública.
13:30 – 14:00 Exposició de Conclusions – Equips de relatoria

Presentació de la Jornada
La Jornada de Comunistes de Catalunya – Jornada MOVIMENTS SOCIALS, entronca amb el paper del Partit Comunista com a actor generador de conflicte social per a la transformació. No hi ha una superació positiva de la divisió de la societat en classes sense el conflicte de la lluita de classes. No hi ha avenços democràtics, socials, nacionals i en drets i llibertats, sense les lluites treballadores i populars.

A la Jornada, combinarem l’anàlisi teòric-polític i de context general, amb el mapeig del treball concret quotidià a l’activisme social, l’intercanvi d’experiències i eixos de pla de treball en l’activisme social. Ho farem amb dinàmiques participatives de tallers de debat, amb dinamització i relatories, que exposaran conclusions. Dins de la Jornada, farem un petit descans i una Taula Rodona “Els Moviments Socials, avui”, amb molt conegudes activistes socials. Posteriorment a la Jornada, redactarem un document de resum de les conclusions, que serà una eina per al conjunt del Partit.

A la Jornada, tindrem present, però no abordarem amb la profunditat que requeriria unes altres jornades, el moviment sindical (que té una especificitat respecte a altres moviments socials) i aquell associacionisme, que sense constituir un moviment social (en sentit que caracteritzen les ciències socials), si tenen un pes important en la societat catalana: associacionisme cultural, esportiu, cooperatiu o de suport mutu (persones i familiars que pateixen malalties concretes, ...) i d’altres.

Objectius de la Jornada

1.- Obrir un debat intern sobre com enriquir l’aportació del Partit als diferents Moviments Socials i com contribuir a la tasca compartida de defensa de la radicalitat democràtica, dels drets i les llibertats, des de l’àmbit de l’autoorganització alternativa de la societat, de la classe treballadora i de les classes populars, amb perspectiva transformadora.

2.- Compartir experiències del treball de militants comunistes a l’activisme social, i com compartim, amb d’altres activistes socials, lluites i esperances.
3.- Dedicar espais i moments de reflexió, que requereix la lluita social, i de forma específica les i els activistes comunistes, per tal d’analitzar, fer balanç i reactualitzar propostes i estratègies per contribuir a la intervenció social i comunitària. Allò que les i els comunistes anomenem teoria de la praxi.

4.- intercanviar experiències enriquidores en la gestió equilibrada de la unitat d’acció dels moviments socials i la seva pluralitat interna. Essent conscients que, al sí dels mo- viments socials, també hi ha lluita ideològica i lluita per l’hegemonia. Així com diferents propostes de lluita tàctica i lluita estratègica. Alhora, en el si dels moviments socials, també hi ha actors poll tics – pluralitat de partits i actors antipartits- que a vegades actuen(m) cooperativament i d’altres poden(m) fer-ho competitivament –sigui de forma constructiva o de forma excloent i sectària).

Context actual. Riscos i Oportunitats pels Moviments Socials

A Espanya, s’ha obert una nova etapa política, amb les llums i ombres (analitzades al monogràfic de Realitat) del nou govern de coalició progressista. I, a Catalunya, hi ha possibilitat d’un canvi progressista.

Aquest context genera Oportunitats i Riscos per als moviments socials:
• OPORTUNITATS: major capacitat de ser escoltades les reivindicacions i assolir objectius d’avenç democràtic, socials i nacionals
• RISCOS:
1. que es produeixi desmobilització social
2. que les limitacions de la governança institucional (el poder creixent del capitalisme financer global davant els Estats, el model neoliberal de construcció europea), sumat a la dreta social i judicial organitzada i l’oposició bèl·lica del trifatxito, generin bloqueig en avenços democràtics, socials i nacionals. I sense prou capacitat de mobilització social massiva i persistent.
3. si entrem en un nou cicle de crisi-estafa econòmica i de més mesures d’austeritat, sense prou generació social de teixit comunitari de suport mutu, la por, la inseguretat de la precarietat i la frustració social pot ser rendibilitzada per l’extrema dreta, amb agenda, relat i objectius antagònics als dels moviments socials.

Tant per les oportunitats com pels riscos, es fa necessari reactivar un nou cicle creixent de mobilitzacions socials. Començant pe 8 de març.

Etiquetes de comentaris: , , , , , , , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma