Comunicat de l'Àrea de Moviments Socials de Comunistes de Catalunya contra la llei de contractes de serveis a les persones, l'anomenada #lleiaragonès, segons acord del passat 13 de juliol.

Comunistes de Catalunya defensem, no només la titularitat pública, sinó també la gestió directa pública dels serveis públics, entre els quals els serveis a les persones.

Gestió directa pública 100x100, per garantir l'accés universal i gratuït (incorporant despeses i inversions als Pressupostos i proveint ingressos suficients i sostenibles, mitjançant una fiscalitat justa i potent) en condicions d'equitat per tota la ciutadania.

Des de Comunistes de Catalunya, denunciem la baixa inversió social i despesa social destinada a mantenir els serveis públics. També d'aquells que han de garantir la reducció de les desigualtats socials i l'atenció a ciutadania en situació de precarietat, pobresa i/o vulnerabilitat.

Exigim al Parlament i al Govern de la Generalitat un "Pla de Transició", d'aplicació a totes les Administracions Públiques catalanes (també les administracions locals i l'Administració institucional - organismes autònoms i empreses públiques-) per a la recuperació de la gestió directa dels serveis actualment en gestió externalitzada.

Pels serveis a les persones, de gestió actual externalitzada, exigim un calendari de finalització de contractes i convenis, cap nova licitació ni cap nou conveni.

El "Pla de Transició" que proposem, ha d'incorporar un Pla de Transició Financera i un altre Pla de Transició de Personal.

Així mateix, demanem als grups parlamentaris que aturin aquest avantprojecte i obrin un procés de diàleg amb les administracions locals, les forces polítiques, els sindicats i els moviments socials.

Respecte a l'Annex de la "Llei Aragonès", valorem com a una irresponsabilitat temerària l'ampliació de la llista de serveis a les persones, potencialment subjectes a externalitzar-ne la gestió.

Alhora, volem subratllar que ni la directiva europea ni la llei espanyola de contractació pública (LCSP), amb la seva Disposició Addicional, resten cap competència a la Generalitat per decidir assumir la gestió directa dels serveis a les persones.

Per tot això, des de Comunistes de Catalunya donem tot el nostre suport, i participem, als moviments socials com la Marea Blanca, FAPAC, i Marea Pensionistes entre altres.

Tombem aquesta llei privatitzadora.
#nolleiaragonès
#StopLleiAragonès

Comunistes de Catalunya
Àrea de Moviments Socials

Etiquetes de comentaris: , , , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma