Comunistes de Catalunya –Àrea CFR saludem i felicitem l'encert del moviment unitari UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el Racisme), del qual participem activament i ens sentim partícips i corresponsables, per la iniciativa d'haver llençat la Declaració "Aturem VOX, Aturem l'extrema dreta", en la mateixa nit-matinada de conèixer els resultats de les eleccions a Andalusia.

En una situació d'estat de xoc, de por, desconcert, desorientació, desànim, desmobilització per la irrupció institucional (precedida d'una forta irrupció mediàtica i d'un blanqueig i normalització) i el pes quantitatiu i qualitatiu que adquiria VOX, UCFR Catalunya va tenir la capacitat d'una resposta immediata, ossada i valenta de llençar l'esmentada Declaració, tot anunciant "Preveiem organitzar una trobada de moviments unitaris contra l'extrema dreta, d'àmbit internacional i estatal, el 26 de gener de 2019, a Barcelona".

La situació de procés de gestació, encara embrionari, de coordinació internacional estable, va fer inviable que, en un espai breu de temps, la Trobada #26G tingués, també, un àmbit internacional.
Aconseguir, doncs, una ampla Trobada de coordinació Estatal, va ser l'objectiu i la convocatòria realitzada.

La Trobada #26G, a l'espera que el moviment unitari exposi les conclusions de continguts i propostes, dels debats i les tasques del Plenari i dels diferents Grups de Treball, ha estat una convocatòria del tot encertada i una oportunitat que permet fer un petit salt qualitatiu en diferents aspectes: suport mutu, foment del treball en xarxa, impuls d'eines telemàtiques de contacte i coordinació, suport a iniciatives de creació de moviment unitari a diferents territoris de l'estat, generació d'agenda comú i/o coordinada (Manifestació o altres mobilitzacions pel #23Març,....), més i millor aportació dels moviments migrants i refugiats, feminista, municipalista a la lluita contra l'extrema dreta, el feixisme i el racisme.

Un cop elaborades i validades les conclusions i els acords de la Trobada de coordinació Estatal "Aturem l'extrema dreta, #stopVOX", el moviment unitari català, i amb ell les seves entitats i organitzacions i les i els comunistes com a copartícips del moviment, té i tenim el repte d'executar els acords consensuats i fer-los efectius.

La Trobada va convocar a més de 80 persones, la majoria de Catalunya i altres que van venir de Múrcia, Burgos (en representació de petits col·lectius), Sevilla (en representació de l'acabada de nàixer UCFR Andalusia) i Mallorca (alcalde i portaveu de Més Mallorca). Van enviar salutacions UCFR Henares (Madrid), Crida Contra el Racisme (País Valencià) i Plataforma antiracista de Vitoria-Gasteiz...

La presència catalana a la Trobada #26G va ser qualitativament ample i important: els grups locals i comarcals d'UCFR, organitzacions i entitats feministes (Ca la Dona), moviment veïnal (CONFAVC), ), sindicalisme estudiantil (AEP), organitzacions socials post15M (Iaiaoflautes), entitats memorialistes (Associació Catalana d'Expressos Polítics), organitzacions sobiranistes (ANC Nou Barris i Òmnium Nou Barris), entitats cíviques i culturals i partits polítics i candidatures municipalistes.

Una participació que cal valorar i situar en el context de coincidència en data d'altres convocatòries en què participaven activistes d'organitzacions membres d'UCFR: Trobada estatal del moviment feminista, a València, per preparar la vaga del 8 de març, jornades de candidatures municipalistes i reunions i esdeveniments internacionals.

Amb la voluntat de proposar un repte a assolir, cal assenyalar la no participació, de sindicats de treballador/es, ni d'algunes d'organitzacions i moviments socials, com les diferents Marees
Saludem i felicitem que una dotzena de comunistes van participar, com a unes i uns activistes més, en representació de diferents entitats i organitzacions socials o en representació del mateix Partit i de la JCC. Així com la participació del Secretari general del Partit, en qualitat de diputat al Parlament (l' únic diputat participant), com a mostra de suport al moviment unitari i al treball del Partit dins el mateix.

Donat que som conscients del moment, del repte que significa aturar l'extrema dreta i que per avançar cal evitar autocomplaences, ens marquem com a deures en una pròxima Trobada, i/o altres convocatòries de relleu, incrementar qualitativament la participació comunista, com a aportació qualitativa al moviment unitari: més comunistes dels moviments obrer i veïnal, del municipalisme, de les fundacions d'anàlisi polític, de les Marees... I que participin estimulant, alhora, la participació de companyes i companys d'altres pluralitats, dins el seu àmbit.

Amb la mateixa voluntat de proposar un repte a assolir, cal assenyalar que la Trobada #26G no va comptar amb la participació de grans organitzacions polítiques, sindicals i socials d'àmbit federal o confederal de l'estat i de les nacions i regions que el componen. Tenim el convenciment que ha influït la complexitat del moment polític i les agendes de grans organitzacions per donar resposta a aquesta complexitat.

Tanmateix, seria un error obviar que aquesta manca de participació també és conseqüència d'un dèficit múltiple: la manca de moviments unitaris a la majoria de territoris de l'estat i, en conseqüència de grans organitzacions que formin part d'aquests, limita les relacions estatals d'UCFR de moviment a moviment. Una limitació que no ha pogut estar compensada per fruits exitosos de les gestions de les grans organitzacions d'UCFR que tenen relacions estatals i/o nacionals basques, gallegues i andaluses. No hem d'amagar que les gestions realitzades, per Comunistes de Catalunya (que també formem part de la comissió de treball de relacions estatals d'UCFR), per cercar participació estatal a la Trobada, no ha tingut el fruit desitjat.

La Trobada #26G, malgrat aquesta dificultat, tenia i té la potencialitat de generar un revulsiu i ser un estímul i un salt qualitatiu a la creació i/o creixement de moviment unitari a diferents territoris de l'estat. Conclosa la Trobada, i en un termini molt curt de temps, cal assenyalar que en un grau modest, s'està produint.

Ara, el moviment unitari, i les i els comunistes com a copartícips d'aquest, té el repte d'assolir que Red Unitaria Contra el Fascismo y el Racismo (a hores d'ara amb vida de baixa intensitat), aplegui i acolli la participació efectiva de grans organitzacions polítiques, sindicals i socials d'àmbit federal o confederal de l'estat i de les nacions i regions que el componen. Comunistes de Catalunya i JCC ens comprometem a seguir treballant en aquest sentit i encoratgem a les organitzacions catalanes d'UCFR que mantenen relacions estatals i o nacionals basques, gallegues i andaluses a fer-ho, igualment. Com a objectiu específic immediat una acció mobilitzadora conjunta i coordinada per al dissabte 23 de març, emmarcada en les mobilitzacions internacionals contra el feixisme i el racisme.

No és desconegut que Comunistes de Catalunya-Àrea CFR hem expressat malestar per determinats dèficits i determinades formes de fer abans, durant la preparació i en la mateixa jornada de la Trobada #26G, que volem expressar en termes de propostes en positiu i constructives per a superar-les, tot considerant que són una aportació sincera i necessària perquè el moviment unitari afronti en bones condicions el repte d'aturar a l'extrema dreta #stopVOX, aturar el feixisme i el racisme.

Des d'aquesta voluntat, Comunistes de Catalunya – Àrea CFR per a la consideració del moviment unitari UCFR Catalunya i de les seves entitats, organitzacions i grups territorials i sectorials del moviment, les següents propostes de canvis i millores en el funcionament democràtic i resolutiu del moviment i dels seus espais de treball, debat i decisió:
• Millorar la preparació i desenvolupament de l'Assemblea General, amb ordre del dia i timing prèviament coneguts i debatut als col·lectius i organitzacions
• Enfortir el Nucli i fer-ho més resolutiu. Incrementar el compromís de les grans organitzacions i incrementar el compromís de les persones representatives que formen part del Nucli. Generar i/o consolidar comissions de treball del Nucli, per a fer-ho més efectiu i resolutiu i, alhora, recollir i generar més treball participatiu.
• Fer més compartida i participada la gestió dels instruments de comunicació interna i externa d'UCFR.
• Evitar la presa de decisions al marge dels espais de treball, debat i acords dels quals s'ha dotat el moviment unitari
• Evitar comportaments personalistes i/o excloents
• Fer prevaldre la confiança mútua i cuidar a les pluralitats, com a fortalesa del moviment unitari


Comunistes de Catalunya
Àrea Contra el Feixisme i el Racisme

Barcelona, a 31 de gener de 2019

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma