Més de 40 Partits Comunistes i Obrers (entre ells el Partit Comunista grec, el portuguès, Rifondazione d'Itàlia, els espanyols (PCE i PCPE) i el brasiler) reunits a Sant Petersburg (Leningrad) a la trobada anual, han signat un document de condemna a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya que implica la dissolució del Parlament i la destitució del President i el seu Govern i també la intervenció dels drets polítics.

Així mateix demanen el sobreseïment de les causes judicials obertes contra Joan Josep Nuet, secretari general de Comunistes de Catalunya i membre de la Mesa del Parlament de Catalunya, entre elles les de sedició, rebel·lió i malversació de fons públics. Han mostrat un gran interès i preocupació per la situació a Catalunya.

Versió en català


Els sotasignats, Partits Comunistes i Obrers reunits a Sant Petersburg en la XIX Trobada de Partits Comunistes i Obrers condemnen la repressió que la policia de l'Estat espanyol va exercir el dia 1 d'octubre contra el poble de Catalunya, en la seva lluita pel dret d'autodeterminació, el dret d'expressió, reunió i manifestació.

Manifesten el seu rebuig a l'aplicació de l'art. 155 de la Constitució espanyola a Catalunya que fa el Govern del PP, i que ha suposat la dissolució del Parlament català, la destitució del president de la Generalitat de Catalunya, el seu vicepresident i de tot el seu Govern, així com la intervenció en tots els àmbits dels drets polítics de Catalunya.

Sol·licitem el sobreseïment de la causa oberta a Joan Josep Nuet, Secretari General de Comunistes de Catalunya i altres membres de la Taula del Parlament pels delictes de Sedició, Rebel·lia, i malversació de fons públics.

Versión en castellano


Los abajo firmantes, Partidos Comunistas y Obreros reunidos en Sant Petersburgo en el XIX Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros condenan la represión que la policia del Estado espanyol ejercio el dia 1 de octubre contra el pueblo de Catalunya, en su lucha por el derecho de autodeterminación, el derecho de expresión, reunión y manifestación.

Manifiestan su rechazo a la aplicación del art. 155 de la Constitución española en Catalunya que hace el Gobierno del PP, y que ha supuesto la disolución del Parlament catalán, la destitución del President de la Generalitat de Catalunya, su Vicepresidente y de todo su Gobierno, así como la intervención en todos los àmbitos de los derechos políticos de Catalunya.

Solicitamos el sobresimiento de la causa abierta a Joan Josep Nuet, Secretario General de Comunistes de Catalunya y otros miembros de la Mesa del Parlamentde los delitos de Sedición, Rebeldia, i malversación de fondos públicos.


English version


The undersigned, Communist Parties and Workers gathered in St. Petersburg at the XIX Meeting of Communist and Workers Parties condemn the repression that the police of the Spanish State exercised on October 1 against the people of Catalonia in their struggle for the right to self-determination , the right of expression, assembly and demonstration.

They express their rejection of the application of art. 155 of the Spanish Constitution in Catalunya made by the PP Government, which has led to the dissolution of the Catalan Parliament, the removal of the President of the Generalitat de Catalunya, his Vice-President and all his Government, as well as intervention in all areas of the political rights of Catalonia.

We request that the case be opened to Joan Josep Nuet, General Secretary of Comunistes de Catalunya and other members of the Parliamentary Board accused of the crimes of Sedition, Rebellion, and misappropriation of public funds.

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma