Anuncien la preparació d'un acte específic amb els ajuntaments que van fer mocions de suport a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania a la tardor.


COMUNICAT ACTE DE RECONEIXEMENT I COMPROMÍS AMB LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, 14 DE JULIOL A CALABRIA 66


A la Sala Auditori de l'Espai Calàbria 66 va tenir lloc el passat divendres 14 de juliol a les 18:30 hores l'acte de Reconeixement i Compromís amb la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

Davant d'una sala plena, amb presència de persones representatives d'entitats socials, cíviques, sindicals, polítiques i altres persones que han col·laborat en el llarg procés de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania, van obrir l'acte els representants de la Comissió Promotora Diosdado Toledano i Sixto Garganté, que van fer un repàs del procés d'aquesta Iniciativa legislativa, des del seu inici fins a l'aprovació de la llei per unanimitat. Es va explicar els aspectes principals del contingut de la llei, resultat del treball en la ponència i de la negociació amb el govern de la Generalitat, destacant els principals elements d'aquesta negociació.

També, es va explicar el sentit dels quatre punts dels compromisos que figuren en el Document que a continuació es va lliurar a les entitats i persones que l'havien subscrit:

1.- La implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.

2.- Promoure l'actualització en el termini més breu possible de l'IRSC, el qual està congelat des de 2010.

3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.

4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur.

Es va explicar la preparació de material informatiu sobre la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i la petició a les entitats a col·laborar en la tasca informativa perquè totes les persones i famílies de Catalunya que compleixi els requisits puguin beneficiar-se d'aquest dret.

Es va informar de la preparació d'un acte públic de celebració festiu i lúdic en una plaça pública de Barcelona el 15 de setembre, dia en què s'inicia la implementació d'aquest important dret social, trucant a la col·laboració en la seva preparació.

A continuació, Montserrat Rosaura i Laura Marí, de la Comissió Promotora van citar les 90 persones, representatives de les entitats socials i cíviques que havien subscrit el compromís, a representants de la gran majoria de sindicats de Catalunya, representants d'organitzacions polítiques, i persones a títol individual, també als membres de la Comissió Promotora que per causa de malaltia no van poder estar presents, per fer-los entrega del document de Reconeixement i Compromís.

Finalment es va anunciar la preparació d'un acte específic amb els ajuntaments que van fer mocions de suport a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania a la tardor.

Es va tancar l'acte amb una foto col·lectiva amb les persones i representants d'entitats a qui se'ls va lliurar el document.

Adjuntem amb aquest comunicat els links dels dos vídeos, resum i complet, una primera selecció de fotos.

Vídeo resumen: https://youtu.be/3KEmJ-mcL3Y Vídeo complet: https://youtu.be/FQTJ9Dea37ABarcelona 16 juliol 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania(versión castellano)

COMUNICADO ACTO DE RECONOCIMIENTO Y COMPROMISO CON LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA, 15 DE JULIO EN CALABRIA 66En la Sala Auditorio del Espacio Calabria 66 tuvo lugar el pasado viernes 15 de julio a las 18:30 horas el acto de Reconocimiento y compromiso con la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Ante una sala llena, con presencia de personas representativas de entidades sociales, cívicas, sindicales, políticas y otras personas que han colaborado en el largo proceso de la Iniciativa Legislativa Popular de la renta Garantizada de Ciudadanía, abrieron el acto los representantes de la Comisión Promotora Diosdado Toledano y Sixto Garganté, quienes hicieron un repaso del proceso de esta Iniciativa legislativa, desde su inicio hasta la aprobación de la ley por unanimidad, se explicó los aspectos principales del contenido de la ley, resultado del trabajo en la ponencia y de la negociación con el gobierno de la Generalitat, destacando los principales elementos de dicha negociación.

También, se explicó el sentido de los cuatro puntos de los compromisos que figuran en el Documento que a continuación se entregó a las entidades y personas que lo habían suscrito:

1.- La implementación de la totalidad de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y en consecuencia, la generalización de la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial cuyos ingresos sean inferiores al IRSC.
2.- Promover la actualización en el plazo más breve posible del IRSC, el cual está congelado desde 2010.
3.- Informar a la ciudadanía para que todas las personas y familias que tienen derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía puedan solicitarla.
4.- Defender la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía frente a cualquier amenaza o recorte en el futuro.

Se anunció la preparación de material informativo sobre la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y la petición a las entidades a colaborar en la tarea informativa para que todas las personas y familias de Catalunya que reúna los requisitos puedan beneficiarse de este derecho.

Se informó de la preparación de un acto público de celebración festivo y lúdico en una plaza pública de Barcelona el 15 de septiembre, día en que se inicia la implementación de este importante derecho social, llamando a la colaboración en su preparación.

A continuación, Montserrat Rosaura y Laura Marino, de la Comisión Promotora fueron citando a las 90 personas, representativas de las entidades sociales y cívicas que habían suscrito el compromiso, a representantes de la gran mayoría de sindicatos de Cataluña, representantes de organizaciones políticas, y personas a título individual, también a los miembros de la Comisión Promotora que por causa de enfermedad no pudieron estar presentes, para hacerles entrega del documento de Reconocimiento y compromiso.

Finalmente se anunció la preparación de un acto específico con los ayuntamientos que hicieron mociones de apoyo a la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el otoño.

Se cerró el acto con una foto colectiva con las personas y representantes de entidades a quienes se les entregó el documento.

Adjuntamos con este comunicado los links de los dos videos, resumen y completo, una primera selección de fotos.

Video resumen: https://youtu.be/3KEmJ-mcL3Y Video completo: https://youtu.be/FQTJ9Dea37A

Barcelona 16 de julio 2017

Comisión Promotora Renta Garantizada de CiudadaníaComparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma