Resolució del 1r Congrés de Comunistes de Catalunya, en defensa de la salut i la seva protecció pels poders públics com a dret de les persones.

La salut i la seva protecció pels poders públics és un dret de les persones


Davant el desmantellament del Servei Nacional de Salut i la gravíssima agressió que suposen les polítiques neoliberals al dret a la protecció de la salut de la ciutadania, els i les comunistes defensem que aquesta situació pot ser revertida i exigim al Govern de la Generalitat l'augment pressupostari que permeti l'adopció de mesures urgents per tal de millorar la situació a tota la xarxa d’atenció sanitària.
Les comunistes som moviment, som Marea Blanca, som plataformes, som xarxa de salut, som Rebel·lió Primària, perquè fa molts anys que hi treballem i lluitem per una sanitat 100x100 pública i de qualitat.

Treballem organitzadament a tots els territoris, apostant per la construcció d’amplis moviments polítics i socials que capgirin la correlació de forces actual.

Donem suport amb la nostra adhesió, com a Partit i també com a Esquerra Unida i Alternativa al Manifest “Millorar el sistema sanitari: ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA”:

Personal del Sistema de salut
· Recuperació de les plantilles de personal i de les seves condicions laborals, assegurant les cobertures per jubilació, malaltia i/o vacances.
· Cal posar fi a la precarietat laboral, que afecta tant a les treballadores com a les persones malaltes. L’augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la ciutadania demanda; qualitat en la visita mèdica i infermera amb temps suficient i sense demora.
· Pla urgent per a la cobertura de pediatres als centres de salut i hospitals
· Transparència i control dels sous dels càrrecs directius del CatSalut, l'ICS I altres organismes públics.
Atenció primària de salut
· Hem de fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal garantir al màxim la continuïtat a l'atenció i que els serveis siguin accessibles i suficients i un augment progressiu del pressupost fins arribar al 25% a mig termini
· Disminuir la medicalització i potenciar l'atenció comunitària i la coordinació amb els serveis socials.
· Rebutgem el model actual d'Unitats de Gestió Clíniques, perquè facilita la fragmentació del sistema i introdueix criteris economicistes dins dels centres de la xarxa pública.
· Diem NO a l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària, perquè disseny a un marc jurídic que permetria al CatSalut establir fórmules de gestió cada cop més allunyades del control polític/parlamentari, amb entitats que sota la figura de societats sense afany de lucre o d’economia social acabin decidint com presten el servei de salut.
· Els Equips d'Atenció Primària han d'integrar metges de família, infermeres, psicòlegs, metges especialistes, pediatres, ginecòlegs, odontòlegs i serveis socials.
· Incorporar l’atenció pal·liativa a tots els centres de salut del sistema públic.
· Defensem el Dret a la Mort Digna. Atenció a la salut mental
· Desplegament del Pla Director de Salut Mental. Dotar d'un pressupost suficient els programes de salut mental i addiccions.
· Promoure polítiques de salut mental comunitària de caràcter intersectorial i interdepartamental.
· Potenciar, conjuntament amb Benestar Social, els pisos assistits tutelats, així com les residències per a malalts mentals.
· Revisar amb profunditat l'ús excessiu dels tractaments farmacològics, amb especial cura a la població infantil.
Drets sexuals i reproductius
· Garantir l'accés universal a una atenció de qualitat de la salut sexual i reproductiva de totes les dones.
· Desplegament de la Llei de salut sexual i reproductiva de 2010.
· Garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs dins el sistema públic a totes les dones que viuen a Catalunya majors de 16 anys.
· Facilitar l'accessibilitat als mètodes anticonceptius.
Salut Laboral
· Creació de la Xarxa de Salut Laboral pública, amb el desenvolupament, reforçament i redefinició dels equips de Salut laboral públics existents, abastant la prevenció de riscos laborals i l'avaluació d'incapacitats per accidents i malaltia laboral.
· Actualització de la llista oficial de malalties professionals.
· Reforma del marc legal per tal d'acabar amb el paper de les mútues patronals d'accidents, fins la seva abolició.
Síndromes de sensibilització central
· Les persones malaltes de SSC han de tenir accés a unitats especialitzades amb especialistes en medicina ambiental, immunologia.
· Garantir l'accés a l'assistència i tractaments mèdics adequats en totes les malalties englobades en la Síndrome de Sensibilitat Central: Sensibilitats Químiques Múltiples, Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromialgia, Hipersensibilitat Electromagnètica.
Transparència, Democràcia i Participació
· Control democràtic i transparència de resultats en salut i despeses, assegurant l'equitat, universalitat, eficiència.
· Potenciar la participació ciutadana real a través de les entitats (AA.VV, associacions d'usuaris, sindicats...) i dels professionals, en el sistema sanitari i en els centres de salut. Consells de salut
· Eliminació de les "portes giratòries" en la sanitat pública i lluita compromesa contra la corrupció.
Lleis, normatives
· Derogació del RD llei 16/2012, de 20 d'abril, perquè suposa un canvi radical de model sanitari i ha comportat el trencament del dret universal a tenir cobertura sanitària.
· Derogació de l'article 135 de la CE, per tal de blindar la salut com un dret fonamental reconegut i protegit.
· Derogació de la Llei 15/1997, que va obrir la porta a la possibilitat de diversificar la gestió del sistema de salut i a les fórmules de gestió privades. La gestió ha de ser pública, de qualitat i amb transparència.
Llei de Dependència
· Recuperar la Llei de Dependència en tota la seva integritat. Potenciar els serveis socials i l'atenció domiciliària. Coordinació entre els serveis sanitaris i socials.
Tractats europeus
· Oposició frontal als tractats TTIP i CETA, perquè són una agressió als interessos de la ciutadania i els supediten als de les grans empreses i multinacionals.
Repagaments
· Ens oposem frontalment a qualsevol repagament
Treballem i ens mobilitzem per la construcció d'una nova cultura de la salut que tingui en compte els seus determinants: gènere, habitatge, feina, medi ambient, educació.

Badalona, 3 de juny de 2017

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma