Informació d'Esquerra Unida i Alternativa.

La cambra aprova una moció de Catalunya Sí Que es Pot que també emplaça a crear una clàusula ètica d’obligat compliment als contractes de la Generalitat per les empreses catalanes que operen a l’estranger

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una moció de Catalunya Sí Que es Pot sobre polítiques d’acollida que insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament “en un termini de tres mesos” un “estat de situació el més complet possible de la realitat del refugi a Catalunya” per tal “d’avaluar la suficiència dels recursos disponibles, els necessaris i la preparació adequada de l’acollida de noves persones refugiades”. Una radiografia de la situació de les persones refugiades al país que haurà d’anar acompanyada, segons el text, “d’una provisió pressupostària suficient per tal de sostenir específicament les polítiques i dispositius d’acollida”.

“Aprovant aquesta moció ens comprometem com a Parlament a resoldre la qüestió de l’acollida de refugiats”, ha dit durant la seva intervenció al ple el president del grup de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell, que també ha lloat el paper de les administracions locals “que estan de nou en primera línia de foc, també en les polítiques d’acollida”. Precisament el text aprovat insta el Govern a desplegar un Programa Català de Refugi “que coordini actuacions del Govern, dels ens locals, de les entitats, de la ciutadania i de les pròpies persones refugiades per a la seva acollida i integració”. Tot plegat, diu la moció, “per garantir l’adequada atenció a les persones refugiades”.

El text també reclama a l’Estat “la transferència a la Generalitat dels fons europeus que rep per a l’acollida i integració” de refugiats i persones immigrants, així com la transferència dels fons propis que actualment inverteix en aquesta matèria.

Clàusula ètica empresarial per les empreses catalanes a l’estranger

Un altre dels elements que inclou la moció és la instància al Govern a establir “un model de clàusula ètica empresarial a incloure en els contractes de la Generalitat i del seu sector públic”, que tindria per objectiu que les empreses “es comprometin a respectar els drets humans”. La clàusula seria “d’obligat compliment per les empreses catalanes que operen a l’estranger”.Font: Esquerra Unida i Alternativa

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma