Informació d'Esquerra Unida i Alternativa.

Josep Vendrell ha assegurat que “el que no paga l’Església ho acaben pagant els ciutadans i per això exigim que se denunciïn els acords entre Espanya i la Santa Seu”

La Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat avui la Proposició No de Llei presentada per En Comú Podem en la qual s’insta al Govern a revisar els beneficis fiscals dels quals gaudeix l’Església Catòlica, en particular, pel que fa a les exempcions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i aplicar una fiscalitat de caràcter general a aquells béns de les confessions religioses que no tinguin un ús social i no lucratiu.

Durant la Comissió d’Hisenda, el diputat d’En Comú Podem, Josep Vendrell, ha assegurat que “el que no paga l’Església ho acaben pagant les ciutadanes i ciutadans, fidels o infidels”, “una anomalia que crea una situació de privilegi cap a una confessió en un Estat declarat per la Constitució com a aconfessional”. El diputat d’En Comú Podem ha recordat que “els privilegis de l’Església Catòlica són heretats del franquisme, és a dir, un problema no resolt durant la transició”.

Així, la Proposició No de Llei defensa que s’han d’establir mecanismes que permetin que les diferents subvencions que rebin les confessions religioses, inclosa l’Església Catòlica, es dotin de nitidesa i transparència en la despesa, tal com s’exigeix a tots aquells que reben diners de l’Estat, inclosa la intervenció del Tribunal de Comptes, ja que, segons el Vendrell, “resulta alarmant la falta de transparència per conèixer què es fa amb els més de 200 milions d’euros públics que van de la casella de l’IRPF a l’Església Catòlica”.

Finalment, també s’insta al Govern a Suprimir progressivament l’assignació tributària a l’Església Catòlica en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en la senda d’aconseguir el complet autofinançament de l’Església Catòlica a través dels seus fidels.

La proposta, pactada amb una transaccional del PSOE, ha quedat aprovada amb 18 vots a favor, 17 en contra i una abstenció.Font: Esquerra Unida i Alternativa

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma