Informació d'Esquerra Unida i Alternativa.

La política de drets socials augmenta un 10%, amb 321 milions d’euros de despesa corrent destinada a l’atenció de les persones

L’Ajuntament de Barcelona compta ja amb el seu Pressupost pel 2017, després que hagi quedat aprovat i publicat definitivament, un cop finalitzat el termini previst en la qüestió de confiança plantejada pel Govern sense que l’oposició hagi presentat una alternativa. El pressupost total de 2.736,2 M€ (2.580,5 milions d’euros de despesa no financera, que creix un 4,7%) preveu dotar de recursos les polítiques socials i de reactivació econòmica amb impactes directes en els barris.

El pressupost permetrà fer inversions per valor de 429,1 milions d’euros, el que suposa un increment del 8%, respecte l’any passat. Un terç d’aquests recursos, 141.6 M€, es destinaran a la construcció o millora d’equipaments i 117 M€, un 27,26% del total, a millores a l’espai públic per garantir una ciutat més sostenible i saludable.

La despesa corrent augmenta un 4% i arriba als 2.151,4 milions d’euros. En aquest camp, es prioritza la política de serveis socials i promoció social, que arriba als 321 milions d’euros, amb un increment de recursos del 10% respecte el 2016. L’anàlisi de la despesa corrent per polítiques revela que es destinaran 153,5M€ a transport públic, 144M€ a Cultura, 121,8M€ a Educació i 119,4M€ a habitatge. Així mateix, les partides destinades a polítiques d’ocupació i promoció econòmica arriben als 71,5 M€.

Pel que fa a les inversions, destaquen algunes actuacions especialment en equipaments i en millores del transport públic, així com l’impuls de transformacions urbanes a la plaça de les Glòries, l’avinguda Meridiana, Pere IV o Vallcarca.

Els comptes de la ciutat preveuen un total de 5,7 milions d’euros per construir sis noves escoles bressol a Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu i Sant Martí. També contemplen un total de 27,6M€ en rehabilitació i posada en marxa de mercats municipals, 3,4M€ per biblioteques, 5,7M€ per casals de barri, 2,9M€ per millores a la xarxa de bus i la reactivació dels bussos de barri, i 2,8M€ per la implantació de més carrils bici.

Altres actuacions previstes amb els recursos del pressupost

– 17 milions d’euros destinats al desplegament del Pla de Barris per promoure la dinamització econòmica i la cohesió social a les zones amb majors desigualtats de la ciutat, centrades a l’eix Besòs

– 12 milions d’euros es destinaran a tirar endavant el Pla de Recursos Humans municipal. D’una banda, inclouen la internalització de la gestió de serveis bàsics, com ara la recuperació de la gestió directa de tres escoles bressol, el servei PIAD (Punts d’informació i atenció dones) o el SARA (Servei d’atenció, recuperació i acollida),

– Així mateix, en els propers mesos l’Ajuntament incorporarà més de 400 treballadors i treballadores en el marc del Pla de Recursos Humans 2015-2019, dels quals 260 s’incorporen a l’àrea dels Drets Socials, bàsicament per reforçar l’atenció directa dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, dels Centres de Serveis Socials i de serveis especialitzats per a persones amb discapacitat.

– En salut, amb un pressupost de 22,3M€, es preveu implantar 50 accions pel primer Pla de Salut Mental que té la ciutat, més salut comunitària als barris, així com actuacions de prevenció de consum de drogues i obesitat infantil.

– Amb els 321M€ d’euros de despesa corrent en polítiques socials es contempla, entre d’altres, dotar de més recursos la lluita contra la pobresa energètica, més rendes contra la pobresa infantil i més beques menjadors per a infants, així com dotar de més cobertura el servei d’atenció domiciliària i el de teleassistència. Fins ara, els beneficiaris de beques menjador, que cobreixen tot el cost i que van destinades a famílies més vulnerables, s’han incrementat un 224%. Així mateix, la renda 0-16 arriba ja a 19.000 infants i adolescents, més del doble que en l’anterior mandat, amb una inversió de 22 milions. El SAD ha passat de 50 a 65 milions d’euros i gràcies a aquest increment es podrà arribar a 18.000 llars. També es reforcen les polítiques de salut pública i comunitària.

– Pel que fa a la política en habitatge, es reforça la inversió per construir habitatge protegit i comprar pisos pel parc públic, per ajuts al lloguer i a la rehabilitació i per la unitat que lluita contra l’exclusió residencial.

Una proposta “rigorosa que acompleix els grans objectius financers”

El pressupostos 2017 donen compliment als principals objectius financers, entre ells no fer dèficit i mantenir una bona liquiditat per tal de poder seguir complint amb el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies, exposen des del govern municipal.

En aquests sentit, els comptes 2017 contemplen:

– Dèficit 0 (equilibri entre ingressos i despeses).

– Un deute financer que se situa en el 33% sobre els ingressos corrents.

– Un estalvi brut (diferència entre ingressos i despesa corrent) del 16% del pressupost. Implica poder destinar a la inversió 429 milions d’euros.

– Un pressupost que permetrà poder continuar pagant les factures dels nostres proveïdors a 30 dies.

– Mantenir la xifra d’endeutament més baixa des de fa més d’una dècada, de 834 milions d’euros, que vam assolir l’any passat.

Tota la informació a:

http://ift.tt/2jw15y5Font: Esquerra Unida i Alternativa

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma