Comunicat de Comunistes de Catalunya en el 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones i les Nenes.

Comunistes de Catalunya fem nostres les denúncies, exigències i reivindicacions del manifest unitari "Un Crit Contra les Violències Masclistes" de la Plataforma Feminista 5N a Tarragona.

Els homes i les dones de Comunistes de Catalunya lluitem per la justícia social, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, i contra l'opressió i qualsevol forma d'explotació entre éssers humans, per conquerir una societat superadora del capitalisme i del patriarcat.

Un any més cal denunciar els assassinats de dones pel fet de ser-ho, i que ja van 80 dones assassinades en 2016. L'assassinat només és la punta de l'iceberg de la violència masclista. És imprescindible dedicar recursos econòmics per combatre aquesta xacra i revertir les retallades en aquest camp. Ni el govern del PP ni el de JxS (PDE-ERC) ho consideren prou important perquè han reduït de manera important els pressupostos per combatre-la. Ara cal lluitar perquè es recuperin les partides pressupostàries als pressupostos del 2017, incloguin partides suficients per garantir la protecció i la justícia a les dones víctimes de violències masclistes.

Acabem de tenir un cas, que si no arriba a ser per la ràpida reacció ciutadana, una maniobra del departament de Justícia de Catalunya, que pretenia reduir els jutjats VIDO a Catalunya, hauria prosperat, dificultant encara més l'accés a la justícia a les dones que pateixen violència de gènere. Denunciem, per aterrador, l'altíssim índex de denegació d'ordres de protecció a dones per patir violència masclista als partits judicials de Barcelona (80,7%), Granollers (77,3%) i Santa Coloma de Farners (74,4%), exigim que s'investigui a fons què passa a aquests partits judicials i perquè es deneguen tantíssimes ordres deixant abandonades a la seva sort a tantíssimes dones.

Comunistes de Catalunya saludem les iniciatives dels governs locals del canvi, que han incorporat en la seva planificació, sobretot de la festa major, campanyes actives d'igualtat efectiva entre dones i homes, protocol·litzant les actuacions per prevenir i evitar violència masclista en el marc de les festes, o per protegir les víctimes d'agressions. Considerem que aquestes iniciatives cal estendre-les a tot el territori, i de forma permanent.

Volem dedicar especial atenció a les violències a dones que es produeixen en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Diàriament dones són insultades i amenaçades a través de Twitter o Facebook, o els mitjans de comunicació tracten de forma intolerable notícies sobre agressions sexuals a dones o de dones assassinades, ignorant la víctima i fins i tot maltractant-la amb qüestionaments que justifiquen les agressions, i, en canvi, tractant de forma exquisida a l'agressor. També hi ha qui utilitza els mitjans de comunicació o les xarxes socials per atacar a les dones que lluiten, que ocupen l'espai públic i són per això insultades i atacades sense compassió; o de les manifestacions públiques d'homes que es fan les víctimes intentant criminalitzar el moviment feminista o les seves reivindicacions. Volem que a Catalunya el Consell de l'Audiovisual de Catalunya actuï d'ofici d'avant aquestes agressions, fent polítiques actives i compromeses, en fer un tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós en el tractament i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

Seguim i seguirem insistint en la necessitat que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió d'estat, i que tota la societat i les seves organitzacions i institucions es comprometin en aquesta lluita, i totes les instàncies de govern es comprometin realment en la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i la reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es trobin les dones.

Lluitem, i seguirem lluitant perquè la prevenció sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita contra les violències masclistes.

Comunistes de Catalunya seguirem lluitant i treballant per un món lliure de violències masclistes, per superar la societat capitalista i patriarcal i conquerir un món on cap ésser humà hagi d'estar sotmès a cap altre. Denunciar, rebutjar i canviar pràctiques sexistes és una obligació de tota persona i encara ho és més de les dones i dels homes comunistes.

PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA.
PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES.
PERQUÈ ENS VOLEM VIVES i COMBATIVES.
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, AUTODEFENSA FEMINISTA.

24 de novembre 2016Comunistes de Catalunya
Dones Comunistes

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma