Esquerra Unida i Alternativa defensa els drets dels i les treballadores i les classes populars i considera el dret a vaga com un dret fonamental.

Esquerra Unida i Alternativa, com a organització política i social que forma part de Barcelona en Comú i que defensa els drets dels i les treballadores i les classes populars, considera el dret a vaga com un dret fonamental i una eina legítima de lluita del moviment sindical i obrer. Així mateix, afirmem que les condicions dignes, tant salarials com de treball, són un dret i en cap cas un privilegi, i no qüestionem la mobilització per mantenir-les i/o millorar-les. Conseqüentment, i sense entrar a valorar-les, considerem legítimes les reivindicacions expressades pels representats dels treballadors i les mesures de pressió que s'han emprat.

TMB és una empresa pública, i el conflicte actual respon a situacions laborals, de servei i transparència ancorades anys enrere i en dinàmiques poc transparents i clientelars de governs municipals amb majories del PSC i CiU a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Els ajuntaments del canvi estem compromesos a reconduir aquestes situacions d'acord als compromisos que emanen del programa electoral:
"...l'Ajuntament genera milers de llocs de treball en empreses i en el tercer sector per mitjà de la seva activitat de contractació pública de serveis. En molts casos, es produeixen situacions de precarietat laboral.

L'objectiu del pla que proposem és utilitzar totes les competències municipals per garantir els drets laborals bàsics tant dels treballadors municipals com d'aquells que treballen en empreses contractades per l'Ajuntament."

El nostre Sistema de Transport Públic és també un instrument de cohesió social, equitat, sostenibilitat i seguretat, que tots i totes volem preservar i garantir. Això contempla política tarifària, inversió en el servei i millores en les condicions laborals i política de transparència. Creiem fermament què hi ha un interès comú per a preservar i millorar aquest model, tant per part de la ciutadania que n'és usuària, com pel col·lectiu de treballadores i treballadors d'aquest servei i pel propi govern de canvi de la ciutat. I des d’EUiA Barcelona instem al govern de la ciutat a treballar decididament per això, amb el convenciment de què existeixen amplis sectors econòmics que tenen interessos privatitzadors del sistema de transport.

Entenem també que des del govern de TMB s’han comès errors en la gestió i comunicació dels missatges respecte al dret de vaga i la situació laboral dels treballadors de TMB, que s'han rectificat i que no han de repetir-se en un context de canvi polític que estem vivint.

Creiem que s'estan fent esforços per arribar a un acord i solucionar el conflicte, proposant millores socials, laborals i econòmiques en relació al conveni actual, que són encertades, tot i que som conscients que amb l'equilibri de forces actual no és possible aconseguir-ho tot i ara. D'altra banda, creiem positiu que des de l'Ajuntament hi hagi el compromís de crear una comissió mixta amb els representants sindicals per avançar i abordar plegats els temes de transparència i elements estratègics de decisió de l'empresa, implementant el model de gestió participativa dels organismes públics amb el qual està compromesa Barcelona en Comú.

La lògica d'aquest conflicte respon també a estratègies per desgastar al govern municipal de Barcelona i s'està aprofitant -des de diferents sectors polítics, econòmics i mediàtics- per tergiversar i mantenir el conflicte.

D'altra banda, rebutgem la desqualificació i els atacs personals com a eines per abordar els conflictes i considerem que contribueixen només a generar una fractura social en la classe treballadora que ens allunya de la consecució dels nostres interessos comuns. I en aquest sentit, donem el nostre suport a la nostra companya Mercedes Vidal, regidora de Barcelona en Comú i Presidenta de TMB, a l’alcaldessa, Ada Colau, i al govern de Barcelona en Comú, i instem a un acord beneficiós pel servei públic de transport, la ciutadania i els drets laborals de les seves treballadores i treballadors.

Barcelona, a 25 de febrer 2016

Font: EUiA

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma