El Secretari General de Comunistes de Catalunya i Coordinador d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha traslladat el suport d'aquestes organitzacions a la vaga que protagonitzen els treballadors de les subcontrates de Movistar i al Compromís de les Escales.Per l’abolició de l'esclavitud i la precarietat laboral

Els i les candidates sotasignants reconeixem la capacitat d’incidència i la part de responsabilitat -per acció o per omissió- que tenen els governs municipals i el conjunt d'administracions públiques amb la precarietat laboral a les nostres ciutats.

Entre d’altres, els processos de licitació i contractació pública de béns i serveis generen un gran volum d’activitat econòmica i contractes milionaris amb empreses privades. Això no obstant, les condicions laborals i successives subcontractacions a les que estan sotmesos els treballadors i treballadores d’aquestes empreses són esclavitzants, d’extrema precarietat, sovint invisibles i en continua degradació. És el cas de Movistar, les seves filials, contrates i subcontrates com també el de tantes altres.

En aquest sentit:

Els i les candidates sotasignants ens COMPROMETEM a suspendre, revertir i no renovar cap contractació pública de serveis amb Movistar ni qualsevol altre empresa que no garantitzi que TOTS els treballadors i treballadores (directes o subcontractats) que intervenen en la prestació de servei o suministre:

1. tinguin una jornada màxima de 40 HORES setmanals i 2 DIES de descans
2. se’ls retribueixi amb un salari digne i es garanteixi el mateix salari per un mateix tipus de feina

Els i les candidates sotasignants emplacem a la resta de candidatures d’arreu de Catalunya i la resta de l’Estat a sumar-se públicament i signar aquest compromís.

Etiquetes de comentaris: , , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma