Una altra vegada les marxes de dignitat, que fem una crida a la mobilització. És una setmana de lluita descentralitzada que acabarà el 29 de març amb grans manifestacions a totes les capitals.


A Madrid 29 es realitzaran en marxes que començarà a primera hora del matí a 6 localitzacions (Getafe, Rivas, Fuelabrada-Coca.Cola, Móstoles, etc) i acabarà a Madrid al migdia i a la tarda, confluirán totes les marxes en una gran manifestació que començarà a Atocha a les 6 del matí i gira Cibeles-Sol.
El Sector crític de Madrid CCOO torna a manifestar el seu ple suport a les marxes de dignitat com ja vam fer el 22 de març i per les mateixes raons:
 1-contra l'atur i la precarietat. Decent i dret d'ocupació. Distribució de l'obra. Derogació de les reformes laborals. Igualtat entre homes i dones. Renda bàsica.
2-contra retallades socials (salut, educació, serveis socials, jubilació, etc.). Dret a habitatges i bàsics de serveis (electricitat, aigua i gas) 3 - contra la privatització dels serveis públics i pel seu retorn al sector públic. Nacionalització dels sectors estratègics de l'economia.
4-contra la corrupció. Transparència i el dret a la justícia.
5-contra el pagament del deute i per una auditoria.
6 - democràcia de veritat.
La situació molt greu en els quals els treballadors i les classes treballadores són (atur, precarietat, pobresa, precarietat laboral i la pèrdua dels drets socials i laborals, retallades en els sous i les pensions, etc.) és essencial per a respondre amb mobilitzacions forts, unitàries i sostinguda en el temps. No hi ha cap altra manera d'avançar.
Per tant, el Sector crític anomenat les CCOO i totes les seves organitzacions i membres a unir-se a aquest moviment clarament i a participar activament en la seva preparació i organització dels barris, pobles i llocs de treball.
Les marxes de la dignitat va mantenir la mobilització amb una nova marxa a Madrid a la primavera del 2015. Des d'avui el Sector crític de COO Madrid expressada d'acord amb aquesta acció i anuncia el seu suport i compromís per fer-lo un èxit.

TOT EL NOSTRE SUPORT A LES MARXES DE DIGNITAT. !
 Madrid, novembre 21014


SECTOR crític de CCOO Madrid
 Nuevamente las Marchas de la Dignidad nos convocan a la movilización. Se trata de una semana de lucha descentralizada que finalizará el día 29 con grandes manifestaciones en todas las capitales de provincia.
En Madrid el 29 se concretará en marchas que se iniciarán a primera hora de la mañana en 6 localidades ( Getafe, Rivas, Fuelabrada-Coca.Cola, Móstoles, etc ) y finalizarán en Madrid a mediodía , y, por la tarde ,todas las marchas confluirán en una gran MANIFESTACIÓN que se iniciará en Atocha a las 6 h. y recorrerá Cibeles-Sol.
El Sector Crítico de CCOO Madrid vuelve a manifestar su total apoyo a las Marchas de la Dignidad como ya lo hicimos el 22 de Marzo y por los mismos motivos :
1-Contra el paro y la precariedad. Empleo digno y con derecho. Reparto del trabajo. Derogación de las Reformas Laborales. Igualdad entre hombres y mujeres. Renta básica.
2-Contra los recortes sociales (sanidad, educación, servicios sociales, jubilación, etc). Derecho a la vivienda y a los servicios básicos (luz, agua y gas)
3-Contra las privatizaciones de los servicios públicos y por su vuelta al sector público. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.
4-Contra la corrupción. Por la transparencia y el derecho a la justicia.
5-Contra el pago de la deuda y por una auditoria ciudadana.
6-Por la democracia real.
La gravísima situación en la que se encuentran los trabajadores y las clases populares (paro, precariedad, pobreza, inestabilidad laboral, pérdida de derechos laborales y sociales, recortes de salarios y pensiones, etc) hace imprescindible responder con movilizaciones contundentes, unitarias y sostenidas en el tiempo. No hay otro camino para avanzar. Por todo ello, el Sector Crítico llama a las CCOO y a todas sus organizaciones y afiliados a sumarse con claridad a esta movilización y a participar activamente en su preparación y organización en los barrios ,pueblos y centros de trabajo. La Marchas de la Dignidad mantendrán la movilización con una nueva marcha hacia Madrid en la primavera del 2015. Desde hoy el Sector Crítico de COO Madrid manifiesta su acuerdo con esta acción y anuncia su apoyo y su compromiso para que sea un éxito.
Madrid, Noviembre del 21014
SECTOR CRITICO DE CCOO MADRID (Traduït per Bing)

Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma