Davant la suspensió dels diàlegs de pau mantinguts entre els representants del Govern Colombià i les FARC-EP, Comunistes de Catalunya manifesta el següent:

1) Considerem, que la notícia facilitada fins ara per la premsa i els mitjans és una informació encara contradictòria i plena de incògnites però atès que, tant el Govern com la guerrilla van acceptar negociar enmig de la guerra, i sense declarar un veritable alt el foc i  el cessament de les operacions militars,  es podia  donar que qualsevol fet d'aquesta naturalesa,  pogués succeir.

2) El pronunciament  del Govern Colombià sembla que tingues dos vessants , d'una banda, per que pressiona a les FARC per donar celeritat a les discussions en Taula de l'Havana, i per un altre, per tancar-li el pas a les posicions que, des del uribismo, ataquen constantment el Procés. Entenem que les forces contràries al PROCÉS DE PAU, a mida que  avança   l’enteniment i els   acords a  L’Habana,  eleva’n el grau d'exigències per a la represa dels Diàlegs, com intentar imposar-li al Govern que exigeixi l'alliberament de tots els militars segrestats, és a dir, caldrà tornar a una discussió ja superada.

3) Entenem que  el Govern no pot, ara com ara, trencar unes negociacions que van ser  la seva consigna principal per aconseguir la recent reelecció del President  Santos. El Govern té una gran responsabilitats amb l'opinió pública  amb els qui, majoritàriament, van recolzar el procés i amb la comunitat internacional amb la que s'han adquirit seriosos compromisos.

4) El govern colombià no pot decebre al poble colombià, a milions de ciutadans del món, amants de la Pau, suspenent uns diàlegs que estan ja pròxims al seu acord final.

5) Per Comunistes de Catalunya és important redoblar els esforços perquè, de retorn a la Taula, es signi  un CESSAMENT BILATERAL DE FOC, de manera que els punts restants es negociï amb els fusells silenciats.

Finalment cal fer una crida als països garants, i a les organitzacions acompanyants com l’ UNASUR, l'ONU i altres instancies, perquè es convoqui immediatament a les parts.

Comunistes de Catalunya seguirem col·laborant  en les accions que poguin ajudar al Procés  de  Pau a Colombia i tancar-li el pas a les especulacions catastrofistes, que volen la continuïtat de la guerra, i el patiment del poble colombià.


Barcelona, 24 de Novembre de 2014

Comunistes de Catalunya


Versión en castellano
Resolución de Comunistas de Cataluña ante la la suspensión de los diálogos de paz a La Habana.


Ante la suspensión de los diálogos de paz mantenidos entre los representantes del Gobierno Colombiano y las FARC-EP, Comunistas de Cataluña manifiesta el siguiente:
1) Consideramos, que la noticia facilitada hasta ahora por la prensa y los medios es una información todavía contradictoria y llena de incógnitas pero dado que, tanto el Gobierno como la guerrilla aceptaron negociar en medio de la guerra, y sin declarar un verdadero alto el fuego y el cese de las operaciones militares, se podía dar que cualquier hecho de esta naturaleza, pudiera suceder.

2) El pronunciamiento del Gobierno Colombiano parece que tengas dos vertientes , por un lado, por que presiona a las FARC para dar celeridad a las discusiones en Mesa de La Habana, y por otro, para cerrarle el paso a las posiciones que, desde el uribismo, atacan constantemente el Proceso. Entendemos que las fuerzas contrarias al PROCESO DE PAU, a medida que avanza el entendimiento y los acuerdos al Habana, eleva el grado de exigencias para la reanudación de los Diálogos, como intentar imponerle al Gobierno que exija la liberación de todos los militares #secuestrar, es decir, habrá que volver a una discusión ya superada.

3) Entendemos que el Gobierno no puede, por ahora, romper unas negociaciones que fueron su consigna principal para conseguir la reciente reelección del Presidente Santos. El Gobierno tiene una gran responsabilidades con la opinión pública con quienes, mayoritariamente, apoyaron el proceso y con la comunidad internacional con la que se han adquirido serios compromisos.

4) El gobierno colombiano no puede decepcionar en el pueblo colombiano, a millones de ciudadanos del mundo, amantes de la Pau, suspendiendo unos diálogos que están ya próximos a su acuerdo final.

5) Por Comunistas de Cataluña es importante redoblar los esfuerzos porque, de regreso a la Mesa, se firme un CESE BILATERAL DE FUEGO, de forma que los puntos restantes se negocie con los fusiles silenciados.

Finalmente hay que hacer un llamamiento en los países garantes, y a las organizaciones acompañantes como la UNASUR, la ONU y otras instancies, porque se convoque inmediatamente a las partes.

Comunistas de Cataluña seguiremos colaborando en las acciones que poguin ayudar al Proceso de Pau a Colombia y cerrarle el paso a las especulaciones catastrofistas, que quieren la continuidad de la guerra, y el sufrimiento del pueblo colombiano.

Barcelona, 24 de Noviembre de 2014

Comunistas de Cataluña
Traducción automática

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma