Congrés d'Unitat ComunistaEls i les comunistes ens refermem en el nostre compromís per canviar de manera radical les bases d'aquesta societat injusta i, en coherència amb la responsabilitat històrica dels temps que ens ha tocat viure, iniciem un procés de construcció que ha de permetre a la classe treballadora de Catalunya dotar-se d'un instrument d'organització política per a la conquesta del seu alliberament social i nacional.

L’1 de novembre concretem el procés d'unitat dels comunistes amb la celebració d'un Congrés d'Unitat Comunista, l'inici d'un procés de construcció d’un nou Partit Comunista a Catalunya, un procés que se sustenta en a) una crida a la construcció d'un nou partit comunista a Catalunya b) uns estatuts c) una direcció i d) una imatge gràfica que ens permet articular procés i construir partit.

La Crida a la construcció d'un nou Partit Comunista a Catalunya és un text obert a signatures i que seria bo poder presentar i discutir arreu del territori i altres àmbits d'activitat abans i després del Congrés en reunions i trobades d'unitat comunista. Farem una primera Trobada d'Unitat Comunista el 25 d'octubre a la Casa de Cultura de Sant Adrià, de 10 a 14h, on presentarem el procés que encetarem amb el Congrés d'Unitat i farem debat polític en tres blocs: 1. Partit nacional i de classe, 2. Pau, Solidaritat, Internacionalisme i 3.Ruptura Democràtica, que tindran un/a dinamitzador/a i un/a relator/a que pugui fer la síntesi del debat. Aquestes conclusions s'incorporaran als documents del Congrés d'Unitat Comunista.

L’1 de novembre a la Farga de l'Hospitalet, posem sobre la taula un instrument d'intervenció pràctica i construcció de direcció política, així com d'articulació de discussió política i de la base política dels comunistes. A partir del dia 2 de novembre, una nova organització començarà a caminar. Els primers passos del nou partit seran extendre les Trobades d'Unitat Comunista, tant a nivell local, pels pobles i barris de Catalunya, com a nivell sectorial.

Anem a bastir un partit que treballi per la ruptura democràtica i per a la politització de la classe treballadora com a subjecte protagonista. Un partit que cal construir a partir de les diferents experiències comunistes, sobre la base del debat polític i la intervenció pràctica. La idea és donar a aquesta fase de construcció del Nou Partit un espai de dos anys, en què se celebrarà el I Congrés.

És el moment d'organitzar-se i de lluitar. Ha arribat l'hora de prendre partit i treballar per guanyar.

Si vols participar en el procés congressual i encara no estàs organitzat, ingressa ara mateix a la nova organització.

Milita

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma