Comunistes de Catalunya hem signat la Declaració conjunta de Partits Comunistes i Obrers del món per la fi del bloqueig a Cuba. Exigim l'immediat aixecament del criminal Bloqueig dels Estats Units d'Amèrica del Nord sobre Cuba.

Alhora que la pandèmia COVID – 19 s'ha continuat expandint per tot el planeta, ocasionant enorme dolor i pèrdues de vides humanes, es confirma tràgicament l'existència de dues aproximacions diferents: una que insisteix en imposicions i obtenir beneficis del control mundial sobre la salut pública i el benestar de les persones i una altra diferent que prioritza a les persones, la seva salut i el seu benestar per sobre d'altres interessos.

Enmig de la pandèmia de la COVID–19, en diferents continents les persones han estat testimonis de la solidaritat i l'internacionalisme demostrat per Cuba en resposta als anomenats d'ajuda, enviant equips mèdics a desenes de països. Aquesta resposta humanitària és la continuïtat de dècades d'implementació d'aquesta pràctica desinteressada, quan els doctors i les infermeres cubanes han anat a ajudar a països que han estat danyats per epidèmies o desastres.

Mentre que la paraula "Solidaritat" es repeteix des de diferents racons com l'enfocament necessari perquè tot el planeta s'enfronti a la pandèmia, els Estats Units han triat empitjorar l'il·legal bloqueig financer, econòmic i comercial imposat il·legalment sobre Cuba. En temps tan crítics, quan l'espècie humana està en risc, els Estats Units, sota la imposició de la clàusula extraterritorial de la Llei Helms – Burton, obstrueix que equipaments de ventilació, kits de prova o uns altres, puguin arribar o ser adquirits per les autoritats cubanes. Aquesta és la més espantosa manifestació del criminal i durador Bloqueig de més de 60 anys, i les seves conseqüències negatives per a la vida dels cubans, el desenvolupament econòmic de l'Illa.


Versión en Castellano

Declaración Común de Partido Comunistas y Obreros

Solidaridad Si – Bloqueo No
Exigimos el inmediato levantamiento del criminal Bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Cuba
A la vez que la pandemia COVID – 19 se ha continuado expandiendo por todo el planeta, ocasionando enorme dolor y pérdidas de vidas humanas, se confirma trágicamente la existencia de dos aproximaciones diferentes: una que insiste en imposiciones y obtener beneficios del control mundial sobre la salud pública y el bienestar de las personas y otra diferente que prioriza a las personas, su salud y su bienestar por encima de otros intereses.

En medio de la pandemia del COVID – 19, en diferentes continentes las personas han sido testigos de la solidaridad y el internacionalismo demostrado por Cuba en respuesta a los llamados de ayuda, enviando equipos médicos a decenas de países. Esta respuesta humanitaria es la continuidad de décadas de implementación de esta práctica desinteresada, cuando los doctores y las enfermeras cubanas han ido a ayudar a países que han sido dañados por epidemias o desastres.

Mientras que la palabra "Solidaridad" se repite desde diferentes rincones como el enfoque necesario para que todo el planeta se enfrente a la pandemia, los Estados Unidos han escogido recrudecer el ilegal bloqueo financiero, económico y comercial impuesto ilegalmente sobre Cuba. En tiempos tan críticos, cuando la especie humana está en riesgo, los Estados Unidos, bajo la imposición de la cláusula extraterritorial de la Ley Helms – Burton, obstruye que equipamientos de ventilación, kits de prueba u otros, puedan llegar o ser adquiridos por las autoridades cubanas. Esta es la más espantosa manifestación del criminal y duradero Bloqueo de más de 60 años, y sus consecuencias negativas para la vida de los cubanos, el desarrollo económico de la Isla.

Bajo esas condiciones los Partidos Comunistas y de Trabajadores debajo firmantes:

- Denunciamos el criminal Bloqueo Financiero, Económico y Comercial de EEUU contra Cuba
- Exigimos el inmediato levantamiento del ilegal bloqueo del EEUU contra Cuba.
- Manifestamos nuestro agradecimiento a la solidaridad cubana que se ha puesto al alcance de personas necesitadas a través de sus equipos médicos.
- Reiteramos nuestra solidaridad con el Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y pueblo cubanos en su lucha para defender el camino socialista hacia el desarrollo.

Solidaridad Si – Bloqueo No

1. Communist Party of Argentina
2. Communist Party of Armenia
3. Communist Party of Australia
4. Party of Labour of Austria
5. Democratic Progressive Tribune, Bahrain
6. Communist Party of Bangladesh
7. Workers’ Party of Belgium
8. Communist Party of Belgium
9. Communist Party of Brazil
10.Brazilian Communist Party
11.Communist Party of Britain
12.New Communist Party of Britain
13.Communist Party of Canada
14.Communist Party of Chile
15.Communist Party of Colombia
16.Socialist Workers’ Party of Croatia
17.Communist Party of Cuba
18.AKEL – CYPRUS
19.Communist Party of Bohemia and Moravia
20.Communist Party in Denmark
21.Workers’ Party of Korea
22.Communist Party of Ecuador
23.Egyptian Communist Party
24.Communist Party of Finland
25.French Communist Party
26.DKP-German Communist Party
27.Communist Party of Greece
28.Hungarian Workers’ Party
29.Communist Party of India (Marxist)
30.Tudeh Party of Iran
31.Iraqi Communist Party
32.Communist Party of Kurdistan-Iraq
33.Communist Party of Ireland
34.Workers’ Party of Ireland
35.Communist Party of Israel
36.Communist Refoundation Party - Italy
37.Italian Communist Party -PCI
38.Communist Party –Italy
39.Jordanian Communist Party
40.Communist Party of Luxembourg
41.Communist Party of Malta
42.Communist Party of Mexico
43.New Communist Party of Netherlands
44.Communist Party of Norway
45.Communist Party of Pakistan
46.Palestinian People’s Party
47.Palestinian Communist Party
48.Paraguayan Communist Party
49.PKP-1930, the Philippine Communist Party
50.Communist Party of Poland
51.Portuguese Communist Party
52.New Communist Party of Yugoslavia
53.Romanian Socialist Party
54.Communist Party of the Russian Federation
55.Russian Communist Workers’ Party
56.South African Communist Party
57.Communist Party of Spain
58.Communist Party of the Peoples of Spain –PCPE
59.Communist Party of the Workers of Spain
60.Communists of Catalonia
61.Communist Party of Sri Lanka
62.Sudanese Communist Party
63.Communist Party of Swaziland
64.Communist Party of Turkey
65.Communist Party of Ukraine
66.Communist Party USA
67.Communist Party of Venezuela

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma