Resolució del Comitè Central de Comunistes de Catalunya del 21 de febrer de 2019 a debatre per les cèl·lules del partit.

Resolució en català (PDF)
Resolución en castellano (PDF)

versió en català

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ CENTRAL DE COMUNISTES DE CATALUNYA​El Comitè Executiu del Partit del passat 19 de Febrer ha discutit una proposta presentada pel Secretari General consistent en afrontar un debat sobre la situació política a Catalunya i les concrecions de la mateixa a la llum de les convocatòries d’Eleccions Generals pel 28 d’Abril, d’Eleccions Municipals i Europees pel 26 de Maig i dels impactes polítics del Judici als líders sobiranistes al Tribunal Suprem i la sentència del mateix.

Aquesta proposta també incorpora les nombroses reflexions que el partit ha acordat sobre la crisi del partit Catalunya en Comú des del Comitè Central de 21 Juliol de 2018 fins el Comitè Central de 12 de Gener de 2019 del qual cal destacar: “Cal​ mantenir la plena capacitat política i organitzativa del Partit, evitant quedar supeditats a operacions d’assimilació que poguessin posar en qüestió la nostra existència politico-ideològica, organitzativa i financera”​.

El mètode de debat proposat consisteix en debatre aquesta resolució al conjunt de la militància del partit reunint de forma extraordinària totes les cèl·lules del mateix entre el 22 de Febrer i el 7 de Març per, posteriorment tornar a reunir de nou el Comitè Executiu el 7 de Març i el Comitè Central el 9 de Març.

Comunistes de Catalunya reafirma els acords del Comitè Central de 12 de Gener on s’aposta per un “missatge​ d’estabilitat per preparar i obtenir resultats positius tant a les Eleccions al Parlament Europeu com a les Eleccions Municipals de Maig” en el marc de Catalunya en Comú​. En la “majoria​ de municipis participarem a les candidatures de Catalunya en Comú amb els seus acords amb ​Podem.​ També en alguns municipis el Partit aposta per altres tipus d’acords amb altres actors polítics. Tots els acords decidits pel Partit, en un sentit o en un altre, son política del Partit i ens comprometem a defensar-los. En aquest sentit defensem el bon criteri dels camarades del Partit en cada municipi, la capacitat d’obtenir regidors/es i el manteniment de candidatures guanyadores que garanteixin alcaldies de canvi i transformació​”.

Es preveu una recomposició de l’espai polític de l’esquerra transformadora una vegada acabi el cicle electoral, que finalitzarà amb les Eleccions al Parlament de Catalunya que podrien avançar-se o no en funció de l’impacte de la Sentència del Tribunal Suprem. Aquesta recomposició tindrà en compte el balanç dels subjectes polítics creats a Catalunya i Espanya i afectarà especialment a Catalunya en Comú i a Unidos Podemos. També tindrem que incorporar els actius aportats per les mobilitzacions socials en aquest període i els impactes del Judici i la Sentència del Tribunal Suprem en les relacions entre Catalunya i Espanya i les correlacions resultats dins a Catalunya.

Comunistes de Catalunya
Comitè Central

21 de Febrer de 2019

versión en castellano

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE COMUNISTES DE CATALUNYA


El Comité Ejecutivo del Partido del pasado 19 de Febrero ha discutido una propuesta presentada por el Secretario General consistente en afrontar un debate sobre la situación política en Cataluña y las concreciones de la misma a la luz de las convocatorias de Elecciones Generales el 28 de Abril, de Elecciones Municipales y Europeas el 26 de Mayo y de los impactos políticos del juicio a los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo y la sentencia del mismo.

Esta propuesta también incorpora las numerosas reflexiones que el partido ha acordado sobre la crisis del partido Catalunya en Comú desde el Comité Central de 21 de Julio de 2018 hasta el Comitè Central de 12 de Enero de 2019, del cual cabe destacar la siguiente conclusión: “Debemos​ mantener la plena capacidad política y organizativa del partido, no quedando supeditados a operaciones de asimilación que pudieran poner en cuestión nuestra existencia político-ideológica, organizativa y financiera”​.

El mètodo de debate propuesto consiste en debatir esta resolución con el conjunto de la militància del Partido, reuniendo de forma extraordinària todas las células del mismo entre el 22 de Febrero y el 7 de marzo para, posteriormente, reunir de nuevo el Comité Ejecutivo el 7 de Marzo y el Comité Central el 9 de Marzo.

Comunistes de Catalunya reafirma sus acuerdos del Comité Central del 12 de Enero donde se apuesta por “un​ mensaje de estabilidad para preparar y obtener resultados positivos tanto en las Elecciones al Parlamento Europeo com a las Elecciones Municipales de Mayo” en el marco de Catalunya​ en Comú​. En la “mayoría​ de municipios participaremos de las candidaturas de ​Catalunya en Comú con sus acuerdos con ​Podem.​ También, en algunos municipios, el Partido apuesta por otro tipo de acuerdos con otros actores políticos. Todos los acuerdos tomados por el Partido, en un sentido u otro, son política del Partido y nos comprometemos a defenderlos. En este sentido, defendemos el buen criterio de los y las camaradas del Partido en cada municipio, la capacidad de obtener regidores/as y el mantenimiento de candidaturas ganadoras que garantizan alcaldías del cambio y la transformación”​.

Se prevé una recomposición del espacio político de la izquierda transformadora una vez que acabe el ciclo electoral, que finalizará con las Elecciones al Parlamento de Cataluña, que podrían avanzarse o no en función del impacto de la sentencia del Tribunal Supremo. Esta recomposición tendrà en cuenta el balance de los sujetos políticos creados en Cataluña y España y afectará especialmente a Catalunya​ en Comú y a Unidos​ Podemos​. También tendremos que incorporar a los activos aportados por las movilizaciones sociales durante

Comunistes de Catalunya
Comitè Central

21 de Febrero de 2019

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma