Informació d'Esquerra Unida i Alternativa.

Rebaixar les taxes universitàries un 30%, retornar la paga extra als treballado públics, abordar de forma urgent l’acollida dels menors no acompanyats i la condemna de la repressió política, altres mesures de CatECP aprovades avui al Ple de Política General

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la gran majoria de les propostes de resolució presentades pel grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem al debat de política general, 12 d’un total de 14. Una bateria de propostes, la majoria de les quals centrades en la lluita contra la desigualtat, la igualtat entre les persones i la defensa dels serveis públics i del territori que van en línia de la posició manifestada pel diputat Joan Josep Nuet a la seva intervenció: “Avui aquest ple ha de parlar dels problemes de la gent”.

Entre les més destacades es troben el compromís d’incrementar “un 35% la partida específica per a l’abordatge de les violències masclistes als pressupostos de l’any 2019”, una mesura inclosa en l’única proposta de resolució que ha estat aprovada per unanimitat al ple celebrat aquesta tarda a la cambra. Un altre de les mesures aprovades és l’exigència al Govern de la Generalitat de “recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals, explicitant un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any”, que en els propers anys hauran de veure’s augmentat fins els 1.800€.

Condemna de la repressió política, retorn de pagues extres i acollida de menors no acompanyats

La condemna de la “repressió política” i de la “deriva autoritària que ha comportat la pressió i l’exili de nombroses persones per llurs idees” també ha tingut el suport majoritari de la cambra, així com l’exigència del retorn als treballadors i treballadores públiques de la Generalitat de les dues pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014, que inclou el compromís de reemborsar íntegrament la paga del 2013 al llarg del 2019.

Altres propostes de resolució aprovades per la cambra catalana inclouen la presentació “urgent” d’una “estratègia de país per abordar l’acollida i acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats”, que garanteixi “condicions de dignitat” a aquestes persones, amb el compromís de destinar “els recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància”.

Pobresa energètica i llei de l’habitatge

La pobresa energètica també ha estat un dels temes que els comuns han portat al debat de política general, aconseguint el suport necessari per tirar endavant una proposta de resolució que insta al Govern a aplicar les mesures contra la pobresa energètica contingudes en la Llei 24/2015, especialment “signant convenis amb les subministradores perquè assumeixin el deute de les famílies vulnerables”, així com a situar com una prioritat de l’Executiu la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta llei.

Atenció primària a la salut i renovació de la CCMA

La millora de l’atenció primària a la salut, amb la demanda d’incrementar el pes del pressupost d’atenció primària sobre el total del pressupost en Salut “amb l’objectiu d’arribar a destinar a l’atenció primària un 25%” d’aquest pressupost ha estat també aprovada. També l’acord per portar en aquest període de sessions la votació de la renovació dels membres del Consell de Govern de la CCMA “i fer-ho retornant als criteris de governança que inspirava la llei de 2007”, és a dir, amb un acord de majoria qualificada de 2/3 de vots del Ple del Parlament i amb una proposta sorgida d’un mínim de 3 grups parlamentaris.

Aturar l’especulació urbanística a la Costa Brava i increment d’efectius policials
La defensa del territori ha ocupat també una part del debat d’avui al Parlament, amb l’aprovació de la proposta de resolució que insta al Govern a “modificar de manera urgent el Pla Director Urbanístic del sistema costaner”, o altres figures jurídiques equivalents, per protegir la Costa Brava de l’amenaça de l’especulació urbanística. La demanda de revertir la manca d’agents al cos dels Mossos d’Esquadra, tal i com reclamen els sindicats, ha estat una altra de les propostes dels comuns que també s’ha aprovat.Font: Esquerra Unida i Alternativa

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma