COMUNICAT
En la roda de premsa celebrada avui dimecres a les 12 hores davant del Parlament de Catalunya la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha informat de la situació d'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, dels incompliments de la llei i de les diverses mesures i iniciatives impulsades per la Comissió Promotora en defensa de la llei i dels drets de les persones afectades.

S'ha informat que a data de 18 de juny s'han presentat per les persones sol·licitants de la prestació de la RGC 3.200 recursos d'alçada davant resolucions denegatòries, així com nombroses reclamacions per silenci positiu no pagat i recursos contenciosos administratius.

També s'ha comunicat les diverses iniciatives i propostes realitzades davant del Parlament de Catalunya i de la petició de reunió al nou conseller d'Empresa i Ocupació, Afers Socials i families Sr. Chakir el Homrani.

Diverses persones afectades per resolucions denegatòries injustes han donat testimoni de la seva situació i de la injustícia comesa.

S'ha anunciat la realització de gestions i iniciatives per resoldre els casos d'emergència social.

S'ha distribuït entre els mitjans de comunicació un document-crónica sobre les iniciatives i accions desenvolupades en defensa del compliment de la RGC. Aquest document s'annexa amb aquest comunicat.

Video 1 roda premsa: https://youtu.be/4Wc-NM6Tz0A


Comissió Promotora Renda Garantida de CiutadaniaCOMUNICADO
En la rueda de prensa celebrada hoy miércoles a las 12 horas delante del Parlament de Cataluña la representación de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha informado de la situación de implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, de los incumplimientos de la ley y de las diversas medidas e iniciativas impulsadas por la Comisión Promotora en defensa de la ley y de los derechos de las personas afectadas.

Se ha informado que a fecha de 18 de junio se han presentado por las personas solicitantes de la prestación de la RGC 3.200 recursos de alzada ante resoluciones denegatorias, así como numerosas reclamaciones por silencio positivo no pagado y recursos contenciosos administrativos.

También se ha comunicado las diversas iniciativas y propuestas realizadas ante el Parlament de Cataluña y de la petición de reunión al nuevo conseller de Treball, afers socials i families Sr. Chakir el Homrani.

Varias personas afectadas por resoluciones denegatorias injustas han dado testimonio de su situación y de la injusticia cometida.

Se ha anunciado la realización de gestiones e iniciativas para resolver los casos de emergencia social.

Se ha distribuido entre los medios de comunicación un documento-crónica sobre las iniciativas y acciones desarrolladas en defensa del cumplimiento de la RGC. Este documento se anexa con este comunicado.

Video 1 rueda prensa: https://youtu.be/4Wc-NM6Tz0AComisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma