Està decidit des de Washington, els seus aliats llatinoamericans, l'OEA i l'OTAN, volen descarrilar la revolució bolivariana que inspira a molts pobles a seguir el seu exemple .

Ahir 31 de maig , centenars de persones es van concentrar davant el Consolat de la República Bolivariana de Veneçuela a Barcelona per manifestar la seva solidaritat amb el poble de Veneçuela i amb la Revolució Bolivariana que està sofrint un dels atacs més brutals per part del feixisme de l'anomenada oposició que s'ha instal·lat en aquell país . No pot catalogar-se d'una altra manera les guarimbas que estan assolant diverses ciutats, amb una violència inusitada i amb tota impunitat. Des d'assalts als comerços, durs enfrontaments amb la Guàrdia Nacional Bolivariana,assassinats de policies, crema de ciutadans per la sola sospita de ser chavistes, acompanyada d'una campanya mediàtica en la qual participa la premsa lligada als interessos nord-americans i a l'oligarquia europea, la connivència de les autoritats i expresidents d'Espanya; tot un traçat pla per aconseguir el derrocament d'un president escollit per majoria absoluta en 2013, i d'un procés bolivarià que va guanyar en 17 oportunitats, i impedir una nova constituent que afavoreixi els interessos de les classes més desfavorides, que doni més democràcia, més sobirania per al país, i avançar en el camí cap al progrés i el benestar de les seves gents.

No n'hi ha prou que la Revolució Bolivariana sigui triada recentment i legitimada en aconseguir majoria absoluta amb el 95.6% dels vots com a Presidents de la 4ta Comission de Nacions Unides sobre Descolonització amb 133 vots a 42 abstencions i 9 vots invàlids, a pesar a les maniobres imperialistes; no n'hi ha prou amb els anomenats del Papa Francisco al dialeg i la Pau; no n'hi ha prou que la intel·lectualitat americana i europea es pronunciï en contra de la violenta actitud de l'oposició més cavernícola. No hi ha prou amb què el poble surti massivament al carrer a defensar al seu President, al seu govern i al procés constituent, seguiran tergiversant les informacions.

Hi ha una creixent capitulació socialdemòcrata entre sectors del progressisme, que van simpatitzar amb el chavisme i que ara culpen a Madur de la crisi. Qüestionen la seva legitimitat amb els mateixos arguments de la dreta. En lloc d'acusar a la CIA, als paramilitars colombians, a les esquàlides, a l'OEA o a Macri concentren els seus atacs sobre el govern.

Està decidit des de Washington, els seus aliats llatinoamericans, l'OEA i l'OTAN, a descarrilar la revolució bolivariana que inspira a molts pobles a seguir el seu exemple .

Per això és important la concentració d'ahir a Barcelona i en altres llocs del món, en la qual van participar diputats i diputades del Parlament, regidors de l'Ajuntament de Barcelona i altres càrrecs de responsabilitat institucional.

La sobirania dels pobles, el seu dret a decidir, es juga també als carrers de Caracas. Com al seu moment Cuba va comptar amb la solidaritat dels demòcrates i progressistes del món ara Veneçuela ha de ser la destinació de la solidaritat internacionalista. Si triomfa el feixisme en Veneçuela, com va triomfar a Ucraïna, com ha tret el cap a França, o en Hongria, el progrés de la humanitat sofrirà un seriós retroces.

CA/ST
Ayer 31 de mayo , varios cientos de persones se concentraron ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona para manifestar su solidaridad con el pueblo de Venezuela y con la Revolución Bolivariana que està sufriendo uno de los ataques más brutales por parte del fascismo de la llamada oposición que se ha instalado en aquel país . No puede catalogarse de otra manera las guarimbas que están asolando varias ciudades, con una violencia inusitada y con toda impunidad. Desde asaltos a los comercios, duros enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana ,asesinatos de policías, quema de ciudadanos por la sola sospecha de de ser chavistas, acompañada de una campaña mediática en la que participa la prensa ligada a los intereses estadounidenses y a la oligarquía europea, la connivencia de las autoridades y ex-presidentes de España, en fín todo un trazado plan para conseguir el derrocamiento de un presidente elegido por mayoria absoluta en 2013, y de un proceso bolivariano que ganó en 17 oportunidades, e impedir una nueva constituyente que favorezca los intereses de las clases más desfavorecidas, más democracia, más soberanía para el país, y avanzar en el camino hacia el progreso y el bienestar de sus gentes.

No basta con que la Revolución Bolivariana sea elegida recientemente y legitimada al conseguir mayoría absoluta con el 95.6 % de los votos como Presidentes de la 4ta Comision de Naciones Unidas sobre Descolonización con 133 votos a 42 abstenciones y 9 votos inválidos , a pesar a las maniobras imperialistas ;no basta con los llamados del Papa Francisco al dialogo y la Paz; no basta con que la intelectualidad americana y europea se pronuncie en contra de la violenta actitud de la oposición más cavernícola. No basta conque el pueblo salga masivamente a la calle a defender a su Presidente , a su gobierno y al proceso constituyente, seguirán tergiversando las informaciones.

Hay una creciente capitulación socialdemócrata entre sectores del progresismo, que simpatizaron con el chavismo y que ahora culpan a Maduro de la crisis. Cuestionan su legitimidad con los mismos argumentos de la derecha. En lugar de acusar a la CIA, a los paramilitares colombianos, a los escuálidos, a la OEA o a Macri concentran sus ataques sobre el gobierno.

Está decidido desde Washington , sus aliados latinoamericanos, la OEA y la OTAN, a descarrilar la revolución bolivariana que inspira a muchos pueblos a seguir su ejemplo .

Por eso es importante la concentración de ayer en Barcelona y en otros lugares del mundo, en la que participaron diputados y diputadas del Parlament, regidores del Ayuntamiento de Barcelona y otros cargos de responsabilidad institucional.
La soberania de los pueblos, su derecho a decidir, se juega también en las calles de Caracas. Como en su momento Cuba contó con la solidaridad de los demòcrate
as y progresistas del mundo ahora Venezuela debe ser el destino de la solidaridad internacionalista. Si triunfa el fascismo en Venezuela, como triunfó en Ucrania, como se ha asomado en Francia, o en Hungría, el progreso de la humanidad sufrirá un serio retroceso .CA/ST
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma