Solidaritat de Poble a Poble

Defensem Cuba , tanca la campanya solidària de donacions de diners , que es va iniciar, després del pas de l'Huracà a les províncies orientals de Cuba i que van afectar a milers de cubanes i cubans, els seus habitatges i infraestructures , ingressant la quantitat de 12.000'- euros , en el compte del Banc Financer Internacional a l'Havana ,que el govern de Cuba va obrir a les aportacions solidàries per a l'ajuda als damnificats pel Huracan Matthew.

Aquestes donacions, procedeixen de la solidaritat individual de treballadores i treballadors , aturats i jubilats catalans, així com de les organitzacions que componen la plataforma contra el Bloqueig , DEFENSEM CUBA.

Visca la Solidaritat Internacionalista.
Visca la germanor i la solidaritat entre el poble cubà i el poble de catalunya.
Fora el Bloqueig.
Fins a la Victòria , Sempre .

Barcelona 12 de gener de 2017

Se cierra la campaña de DEFENSEM CUBA en Catalunya de recogida de dinero, para la ayuda a los damnificados por el huracán Matthew en Cuba

Solidaridad de Pueblo a Pueblo .

Defensem Cuba , cierra la campaña solidaria de donaciones de dinero , que se inició, tras el paso del Huracán en las provincias orientales de Cuba y que afectaron a miles de cubanas y cubanos, sus viviendas y infraestructuras , ingresando la cantidad de 12.000'- euros , en la cuenta del Banco Financiero Internacional en La Habana ,que el gobierno de Cuba abrió a las aportaciones solidarias para la ayuda a los damnificados por el Huracán Matthew.

Estas donaciones, proceden de la solidaridad individual de trabajadoras y trabajadores , desempleados y jubilados catalanes, así como de las organizaciones que componen la plataforma contra el Bloqueo , DEFENSEM CUBA.

Viva la Solidaridad Internacionalista.
Viva la hermandad y la solidaridad entre el pueblo cubano y el pueblo de catalunya.
Abajo el Bloqueo.
Hasta la Victoria , Siempre .

Barcelona 12 de enero de 2017
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma