Catalunya és un dels països on més han augmentat les desigualtats, amb una creixent concentració de la renda en la població més rica. El 20% d’aquesta acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre. En els anys previs a la crisi els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.

La crisi no s’ha repartit de forma equitativa, les retallades en les polítiques públiques i una fiscalitat injusta i insuficient han jugat un paper determinant en l’increment de les desigualtats.

En aquest context, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la d’Espanya (25,5%) i molt per sota de la Unió Europea (28,6%).

Per això és necessari un pressupost que suposi un veritable canvi de rumb que doni per tancades les polítiques d’agressió i austeritat, adequat per abordar l’emergència social que patim.

Exigim l'increment dels ingressos fiscals per fer polítiques socials amb recursos suficients.
A l’àmbit de la Salut suposarien:

• La recuperació de les partides pressupostàries retallades a partir de 2011. Més inversió per a la xarxa de l’Atenció Primària, la Salut Mental.

• Tots els diners públics han de ser per a la sanitat pública.

• Reduir les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques i per proves diagnòstiques.

• Retornar els drets arrabassats als treballadors i treballadores dels sistema públic: els drets econòmics i la cobertura dels períodes de baixa i jubilació.

• La recuperació de les plantilles anteriors a l’any 2011, amb la convocatòria de noves oposicions.

• Revertir totes les externalitzacions de centres i de serveis. Hi ha evidències contrastades de que són més cars que els serveis prestats pel sistema públic.

• La construcció dels centres hospitalaris reivindicats durant molt de temps per les plataformes i per la ciutadania ( Hospital de Viladecans, nou Hospital Joan XXIII de Tarragona, hospitals de Cerdanyola, de Rubí, de Girona).

• La recuperació dels 53 centres d’atenció continuada i d’urgències tancats el 2011.

Per tots aquests motius, cridem a participar a la mobilització convocada el dissabte 19 de novembre a la Plaça Urquinaona a les 17.30

Per uns Pressupostos Socials i en defensa del Sistema Públic de Salut universal, equitatiu, solidari.

#EsPotFerAra

Etiquetes de comentaris: ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma