PER UN CONVENI DIGNE: PLANTEM CARA!

Un cop passat l'estiu, i després de mesos de negociacions, constatem un altre cop que la patronal del Contact Center no té cap voluntat d'arribar a un acord per al nou conveni que suposi una autèntica millora en les condicions per als treballadors i les treballadores del sector. No tenen, ara per ara, cap intenció de pagar retroactivament un augment de sou corresponent a l'any 2015 que hem perdut sencer sense nou conveni -com si no hagués pujat el nivell de vida- i planteja un augment totalment insuficient des de la signatura del nou conveni. Se'ns planteja una reducció del dret a hores mèdiques basada en una escala proporcional al número d'hores de treball -com si les possibilitats de posar-se malalts es reduïs proporcionalment amb la jornada-. Pretenen també liquidar les excedències especials superiors a 7 dies.

En aquest sentit, Comunistes de Catalunya valorem molt positivament el pas endavant de les centrals sindicals de presentar un calendari de mobilitzacions. L'experiència ens demostra que únicament als llocs de treball i els sectors on es planteja la lluita, es garanteix el manteniment o la conquesta de drets laborals de llarga durada. Qualsevol altre camí, o una negociació sense la pressió de la gent treballadora, estarien condemnats tard o d'hora a la derrota, amb la consegüent pèrdua de drets laborals per a tota la gent que treballa del sector.

Considerem que la convocatoria d'aturades de 2h per torn els dies 22 i 29 de setembre, així com de vaga de dia sencer el 6 d'octubre, han de ser secundades masivament per les plantilles, per tal de donar un doble missatge: A la patronal, que no estem en disposició de replegar-nos i cedir en els nostres drets, que tant ens ha costat aconseguir. Als sindicats, que estem disposats a lluitar i que defensin els nostres interessos amb valentia, de forma que només es signi el conveni en cas que signifiqui una millora respecte a les actuals condicions. Hem de perdre la por a lluitar, ja que aquesta juga en contra nostra. Sense lluita només s'hi arriba a una única situació: La pèrdua de drets laborals, la pèrdua de la nostra capacitat econòmica, i pitjors condicions. Amb la lluita podem millorar les nostres condicions, com ens demostren les lluites obreres d'Extruperfil, TMB, o Madrid Río entre d'altres. Les pèrdues que per a les nostres butxaques impliquen les propostes de la patronal suposen molt més que qualsevol vaga i aturada.

Comunistes de Catalunya fem una crida a secundar les mobilitzacions unitàries, així com a organitzar-nos sindicalment per a la defensa dels nostres drets i participar a les assemblees de treballadors que s'organitzin a les aturades per continuar la lluita.Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma