Dones i homes de CC.OO, militants de la COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, volem situar a partir de les següents reflexions, el que al nostre entendre ha de ser la base de la nostra estratègia sindical...Estem immersos en una profunda crisi de valors, política i democràtica. Es posa en qüestió la política, els mecanismes de participació i decisió, les institucions com a garants del bé general i, en conseqüència, es qüestiona el propi model d'estat social, polític i territorial.

La percepció que la corrupció arriba a tota la societat, la riquesa cada vegada més gran de l'1% davant de l'empobriment del 99% de la població; la destrucció de la retallada de l'Estat del Benestar i el consegüent deteriorament dels serveis públics bàsics; i uns índexs d'atur insostenibles, combinades amb beneficis indecents de la gran banca, dibuixen una realitat que porta a la desesperança.


Aquesta desconfiança també afecta el Sindicalisme. Els últims esdeveniments que ens afecten (ERO, targetes negres, ....) agreugen la situació. Això, unit a la incapacitat de recuperar ni tan sols una part dels drets arrabassats pel govern del Partit Popular i aquesta mena de paralització en l'acció sindical, suposa un seriós qüestionament del bisindicalisme majoritari al nostre país. La Societat està farta i l'afiliació de CCOO és part d'ella.

L'escassa participació de l'afiliació en decisions que afecten les condicions de vida dels treballadors / es i la protecció social, la manca de debat en els òrgans de direcció executius, i un estil de govern autoritari aprofundeixen en la desafecció, en un moment en què cal actuar com una eina útil per canviar les coses, per resoldre els problemes dels i les treballadores, per en definitiva ajudar a aconseguir un món més equilibrat, més just. Cal un debat ampli i obert, per adaptar-nos a les necessitats dels temps recuperant els nostres valors essencials com a organització: participació, pluralitat i democràcia.

Aquestes propostes pretenen ser un instrument per a aquest debat ampli i sincer, sobre què fer i com, en un moment de crisi i lluita per la supervivència diària de les classes populars.

1. La ORGANITZACIÓ DE BASE prioritària serà la SECCIÓ SINDICAL d'Empresa i l'ASSEMBLEA D'AFILIATS/DES el seu instrument.

2. REFERÈNDUM VINCULANT als/les afiliats/des en la presa de decisions de caràcter estratègic: acords pensions i negociació col·lectiva, convenis col·lectius sectorials i acords d'empresa.

3. EL SECRETARI / A GENERAL de Federacions, Unions Territorials, CONC o Confederació, es triarà per VOT DIRECTE DEL CONJUNT DE L'AFILIACIÓ EN UN PROCÉS DE PRIMÀRIES.
4. Les persones amb responsabilitat sindical que hagin estat IMPUTATS PER CORRUPCIÓ, ASSETJAMENT MORAL O SEXUAL, SERAN SUSPESOS DE MILITÀNCIA i, per tant, separats dels seus càrrecs fins sentència absolutòria o condemnatòria ferma. EN CAS DE SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA FERMA, SERÀ MOTIU D'EXPULSIÓ.
5. FORMACIÓ CONTÍNUA. El sindicat ha de participar en els òrgans de control i seguiment de la Formació, vetllant per la seva correcta aplicació, però NO S'IMPARTIRÀ FORMACIÓ DIRECTAMENT.

6. Els ÒRGANS DE DIRECCIÓ SERAN VOTATS DIRECTAMENT pels delegats del Congrés respectiu, i la seva COMPOSICIÓ serà PROPORCIONAL al resultat de les diverses llistes. Tots els seus membres tindran assignades responsabilitats. Un mínim del 50% dels seus membres estaran en actiu a l'EMPRESA.

7. S 'establiran MECANISMES DE REVOCACIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ.

8. Es podrà exercir un MÀXIM DE 2 MANDATS, que serà també el TEMPS MÀXIM D'ALLIBERAMENT en qualsevol dels nivells de l'organització.

9. Per a ser membre de la direcció serà necessari:
· Antiguitat necessària per conèixer l'organització.
· Un mínim de tres anys d'experiència laboral externa a l'organització.
· No podrà incorporar-se a l'organització qui s'hagi acollit voluntàriament a un ERO d'extinció sense tancament del centre de treball.

10. LLISTES OBERTES DEL 75% EN L'ELECCIÓ DE COMITÈS D'EMPRESA com a garantia per preservar la pluralitat.

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma