Els sotasignants volem reiterar la nostra amistat i profund afecte pel poble veneçolà, així com el nostre ferm compromís amb la democràcia i les garanties judicials de la República Bolivariana de Veneçuela, i la més absoluta condemna als intents de modificar la voluntat popular mitjançant la violència.Partits i organitzacions socials hem signat un manifest basat, en part, en la resolució de la Comissió d'Exteriors del Parlament de Catalunya en la qual es condemnen els actes violents del passat any a Veneçuela. Es clar que els morts, no tenen color polític, i si ho tinguessin és el vermell de sang vessada.

Per això el passat 6 de febrer de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció on és condemnava les accions contràries als drets humans (s'entén que tots els drets humans) i les accions violentes ocorregudes a Veneçuela, durant els mesos de febrer i març de 2014, entenem també que el que es persegueix és conèixer els responsables de l'origen dels actes de violència, condemnar-los, i si han estat o no finançats des de l'exterior .

La resolució reiterava la seva defensa de la democràcia, la que s'han dotat els veneçolans, la garantia de la llibertat d'expressió i pensament i com no pot ser d’una altre manera manifestava la seva solidaritat amb totes les persones i institucions que havien estat víctimes d'accions violentes.

Ahir en la trobada amb el consolat s’ens deia, que es va incendiar un centre públic (escola) on havien 94 nens, comerços, busos i altres instal·lacions objectes de la violència de l’oposició.
La Comissió d’Exteriors sol•licitava a la República Bolivariana de Veneçuela l'aclariment i la sanció dels autors dels homicidis i que és garantís en aquest país la plena vigència dels drets constitucionals de seus ciutadans. També entenem que el Parlament de Catalunya, com no pot ser d’altre manera, defensa la Constitució de la República Bolivariana de Veneçuela, on tots aquests drets ja estan recollits i que va ser referendada per la majoria dels seus ciutadans.

I estem d’acord que el Govern de Veneçuela ha d’aclarir els fets i que ha de sancionar als responsables de 43 morts, dels quals 29 van morir per ferides d'armes de foc i tota la violència deslligada. La Comisió d’Exteriors no pot quedar-se solament en una declaració, ha de continuar vetllant per la veritat i la Justícia.
En la mesura de les seves possibilitats Comunistes de Catalunya demanarà que s’ aclareixin els fets i que, si cales, torni a convocar la Comissió amb els resultats de l’ investigació.

La creació del Comitè de Víctimes de la Guarimba i el Cop Continuat pot ser un instrument per a això.

Adjuntem el manifest dels Partits i organitzacions socials.

Comunistes de Catalunya

Manifest en suport a les víctimes de les guarimbas de Veneçuela i a favor de la democràcia


Ara fa un any, el 12 de febrer de 2014 es van produir en diverses zones de Veneçuela, manifestacions públiques organitzades per estudiants d’universitats privades i diversos grups de l’oposició d’aquest país que van desembocar en un estat de violència generalitzada. L’estratègia d’una part de l’oposició veneçolana, després de perdre les eleccions presidencials i havent fer una crida al plebiscit a les eleccions municipals, que també van perdre, va consistir en fer una crida a la “sortida” del president, mitjançant una mobilització violenta al carrer que pogués ser projectada internacionalment, creient que el que no havien guanyat per les urnes ho guanyarien per la força.

A causa dels actes violents iniciats el 12 de febrer de 2014, 43 persones van ser assassinades, entre elles deu funcionaris públics, la majoria víctimes de franctiradors, i més de 878 persones van resultar ferides. El tancament de vies públiques per part de les “guarimbas”, que impedia transportar aliments i medicines a determinades parts del país va generar desproveïment de la població veneçolana més vulnerable. Les manifestacions inicials van derivar en actes de violència urbana, cremant instal·lacions públiques i autobusos, posant en perill infants i treballadors, i vulnerant els drets humans de la ciutadania veneçolana. La persona assenyalada de ser el principal autor intel·lectual d'aquests fets de violència es troba actualment privat de llibertat, en el marc del judici penal que se segueix en contra seu.

La situació de vulneració dels drets fonamentals resultants de la violència desbocada va causar un fort impacte polític i social que va provocar la creació d’una Comissió de la Veritat per aclarir els fets violents ocorreguts el 12 de febrer, la convocatòria d’una conferència econòmica de pau per construir, conjuntament amb representants de l'oposició, una economia productiva i sòlida que garantís l'abastament amb preus justos, i la creació del Consell Nacional de Drets Humans. Això va ser possibles gràcies al treball del govern veneçolà amb una comissió de ministres d'afers exteriors d'UNASUR, que van acompanyar el procés de diàleg amb l'objectiu de garantir el lliure exercici dels drets humans. Per altra banda, es va crear un comitè de víctimes de guarimbas, amb la finalitat d'exigir justícia pels delictes comesos durant aquests actes.

El passat 6 de febrer de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció on es condemnava les accions contràries als drets humans i les accions violentes ocorregudes a Veneçuela, durant els mesos de febrer i març de 2014, on es reiterava la seva defensa de la democràcia, la garantia de la llibertat d'expressió i pensament i manifestava la seva solidaritat amb totes les persones i institucions que havien estat víctimes d'accions violentes, i sol·licitava a la República Bolivariana de Veneçuela l'aclariment i la sanció dels autors dels homicidis i que es garantís en aquest país la plena vigència dels drets constitucionals de seus ciutadans.


Catalunya manté un important vincle històric amb la societat veneçolana, car Veneçuela acollí molts catalans exiliats que van fugir de la Guerra Civil i molts catalans tenen a Veneçuela els seus ascendents. En aquest sentit, donat que Parlament, ja ha manifestat la seva solidaritat amb les víctimes de la violència desbocada el 12 de febrer de 2014, els sotasignants volem reiterar la nostra amistat i profund afecte pel poble veneçolà, així com el nostre ferm compromís amb la democràcia i les garanties judicials de la República Bolivariana de Veneçuela, i la més absoluta condemna als intents de modificar la voluntat popular mitjançant la violència.

Barcelona, 12 de febrer de 2015

Signatures:
Comunistes de Catalunya
Candidaturas de Unidad Popular
Esquerra Unida i Alternativa
Esquerra Republicana de Catalunya
Iniciativa per Catalunya Verds
Procés Constituent
Revolta Global / Esquerra Anticapitalista
Assemblea Bolivariana de Catalunya
Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) – Barcelona
Federación Europea de Asociaciones Argentinas (FEDEAR)
Ateneu Rebel
Asociación de Cubanos en Catalunya José Martí
Bloque Latinoamericano de Catalunya
Comando Hugo Chávez Frias
Casal de l´Alba de Catalunya
Casal de Cuba de Barcelona
Casal de Cuba de Badalona
Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya
Comité Rafael Correa (Barcelona)
Comité de Solidaritat amb América Central del Prat de Llobregat
Comité Català de Solidaritat amb l´Ucraïna Antifeixista
Treballem per Cuba Treballem per Boyeros (Barcelona)
Libre Red
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)Version en español.
Partidos y organizaciones sociales hemos firmado un manifiesto basado, en parte, en la resolución de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Cataluña en la cual se condenan los actos violentos del pasado año en Venezuela. Está claro que las muertes, no tienen color político, y si lo tuvieran es el rojo de sangre derramada.

Por eso el pasado 6 de febrero de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó una moción donde se condenaba las acciones contrarias a los derechos humanos (se entiende que todos los derechos humanos) y las acciones violentas ocurridas en Venezuela, durante los meses de febrero y marzo de 2014, entendemos también que lo que se persigue es conocer los responsables del origen de los actos de violencia, condenarlos, y si han sido o no financiados desde el exterior .

La resolución reiteraba su defensa de la democracia, la que se han dotado los venezolanos, la garantía de la libertad de expresión y pensamiento y como no puede ser de una otro manera manifestaba su solidaridad con todas los personas e instituciones que habían sido víctimas de acciones violentas.

Ayer, 12 de febrero, en el encuentro con el consulado se nos decía, que se incendió un centro público (escuela) donde habían 94 niños, comercios, buses y otras instalaciones objetas de la violencia de la oposición.

La Comisión de Exteriores del Parlament solicitaba a la República Bolivariana de Venezuela la aclaración y la sanción de los autores de los homicidios y que se garantizara en este país la plena vigencia de los derechos constitucionales de los ciudadanos. También entendemos que el Parlamento de Catalunya, como no puede ser de otro manera, defiende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde todos estos derechos ya están recogidos y que fue referendada por la mayoría de sus ciudadanos.

Y estamos de acuerdo en que el Gobierno de Venezuela tiene que aclarar los hechos y que tiene que sancionar a los responsables de 43 muertos, de los cuales 29 murieron por heridas de armas de fuego y toda la violencia desatada. La Comisió de Exteriores no puede quedarse solamente en una declaración, tiene que continuar velando por la verdad y la Justicia.

En la medida de sus posibilidades Comunistes de Catalunya pedirá que se aclaren los hechos y que, si fuera necesario, se vuelva a convocar la Comisión con los resultados de la investigación.

La creación del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado puede ser un instrumento para ello.

Adjuntamos el manifiesto de los Partidos y organizaciones sociales.

Comunistes de Catalunya
En apoyo a las víctimas de las guarimbas de Venezuela ya favor de la democracia

Hace un año, el 12 de febrero de 2014 se produjeron en varias zonas de Venezuela, manifestaciones públicas organizadas por estudiantes de universidades privadas y diversos grupos de la oposición de ese país que desembocaron en un estado de violencia generalizada. La estrategia de una parte de la oposición venezolana, tras perder las elecciones presidenciales y habiendo llamó al plebiscito en las elecciones municipales, que también perdieron, consistió en hacer un llamamiento a la "salida" del presidente, mediante una movilización violenta en la calle que pudiera ser proyectada internacionalmente, creyendo que lo que no habían ganado por las urnas lo ganarían por la fuerza.

Debido a los actos violentos iniciados el 12 de febrero de 2014, 43 personas fueron asesinadas, entre ellas diez funcionarios públicos, la mayoría víctimas de francotiradores, y más de 878 personas resultaron heridas. El cierre de vías públicas por parte de las "guarimbas", que impedía transportar alimentos y medicinas a determinadas partes del país generó desabastecimiento de la población venezolana más vulnerable. Las manifestaciones derivaron en actos de violencia callejera, quemando instalaciones públicas y autobuses, poniendo en peligro niños, trabajadores, y vulnerando los derechos humanos de la ciudadanía venezolana. La persona señalada de ser el principal autor intelectual de estos hechos de violencia se encuentra actualmente privado de libertad, en el marco del juicio penal que se sigue en su contra.
La situación de vulneración de los derechos fundamentales resultantes de la violencia desbocada causó un fuerte impacto político y social que provocó la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero, la convocatoria de una conferencia económica de paz para construir, conjuntamente con representantes de la oposición, una economía productiva y sólida que garantizara el abastecimiento con precios justos, y la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Esto fue posible gracias al trabajo del gobierno venezolano con una comisión de ministros de asuntos exteriores de UNASUR, que acompañaron el proceso de diálogo con el objetivo de garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos. Por otra parte, se creó un comité de víctimas de guarimbas, con el fin de exigir justicia por los delitos cometidos durante estos actos.

El pasado 6 de febrero de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó una moción en la que se condenaba las acciones contrarias a los derechos humanos y las acciones violentas ocurridas en Venezuela, durante los meses de febrero y marzo de 2014, donde se reiteraba su defensa de la democracia, la garantía de la libertad de expresión y pensamiento y manifestaba su solidaridad con todas las personas e instituciones que habían sido víctimas de acciones violentas, y solicitaba a la República Bolivariana de Venezuela la aclaración y la sanción de los autores de los homicidios y que se garantizara en este país la plena vigencia de los derechos constitucionales de sus ciudadanos.
Cataluña mantiene un importante vínculo histórico con la sociedad venezolana, pues Venezuela acogió muchos catalanes exiliados que huyeron de la guerra civil y muchos catalanes tienen en Venezuela sus ascendientes. En este sentido, dado que el Parlamento de Catalunya, ya ha manifestado su solidaridad con las víctimas de la violencia desbocada el 12 de febrero de 2014, los abajo firmantes queremos reiterar nuestra amistad y profundo afecto por el pueblo venezolano, así como nuestro firme compromiso con la democracia y las garantías judiciales existentes en la República Bolivariana de Venezuela, y la más absoluta condena a los intentos de modificar la voluntad popular mediante la violencia.

Barcelona, 12 de febrero de 2015

Firmas:

Comunistes de Catalunya
Candidaturas de Unidad Popular
Esquerra Unida i Alternativa
Esquerra Republicana de Catalunya
Iniciativa per Catalunya Verds
Procés Constituent
Revolta Global / Esquerra Anticapitalista
Assemblea Bolivariana de Catalunya
Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) – Barcelona
Federación Europea de Asociaciones Argentinas (FEDEAR)
Ateneu Rebel
Asociación de Cubanos en Catalunya José Martí
Bloque Latinoamericano de Catalunya
Comando Hugo Chávez Frias
Casal de l´Alba de Catalunya
Casal de Cuba de Barcelona
Casal de Cuba de Badalona
Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya
Comité Rafael Correa (Barcelona)
Comité de Solidaritat amb América Central del Prat de Llobregat
Comité Català de Solidaritat amb l´Ucraïna Antifeixista
Treballem per Cuba Treballem per Boyeros (Barcelona)
Libre Red
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma