En el marc de la commemoració de la rebel·lió veneçolana del 4 febrer 1992 el Casal de l'Alba organitza un acte per reflexionar sobre la importància del lideratge de Chávez en els processos bolivarians d'alliberament. L'acte comptarà amb la intervenció de Federico Ruiz Tirado.

EL 4F I EL LIDERATGE DE CHÁVEZ


dimecres 4 de febrer a les 19.00 h al Casal de l'Alba
Adreça: C / Liuva nº 39, Barcelona (Sant Andreu)
Metro: Onze de Setembre, Sant Andreu i Fabra i Puig

Intervindrà: Federico Ruiz Tirado
Periodista, escriptor, poeta, editor i dirigent polític. Va estudiar lletres i filosofia a la Universitat Laboral de Sevilla.

És director del Centre d'Estudis Estratègics i Comunicacionals ALUVION, director del setmanari Missió Veritat i Secretari Nacional de l'àmbit per a les relacions amb els països de l'Alba de la Xarxa d'Escriptors i Escriptores Socialistes de Veneçuela.

Ha estat assessor polític del president Hugo Chávez, diplomàtic en les missions de França i l'Argentina, assistent de la presidència de PDV Gas Comunal i ha format part del Ministeri del Treball, Ministeri de l'Ambient i de l'Institut Nacional de Terres.

En el marco de la conmemoración de “la rebelión venezolana del 4 de febrero de 1992

EL 4F Y EL LIDERAZGO DE CHÁVEZ


miércoles 4 de febrero a las 19.00 h en El Casal de l'Alba
Dirección: C/LIUVA nº 39, Barcelona (Sant Andreu)
Metro: Onze de Setembre, Sant Andreu y Fabra i Puig

Intervendrá: Federico Ruiz Tirado
Periodista, escritor, poeta, editor y dirigente político. Estudió letras y filosofía en la Universidad Laboral de Sevilla.

Es director del Centro de Estudios Estratégicos y Comunicacionales ALUVION, director del semanario Misión Verdad y Secretario Nacional del ámbito para las relaciones con los países del Alba de la Red de Escritores y Escritoras Socialistas de Venezuela.

Ha sido asesor político del presidente Hugo Chávez, diplomático en las misiones de Francia y Argentina, asistente de la presidencia de PDV Gas Comunal y ha formado parte del Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente y del Instituto Nacional de Tierras.

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma