Crida a la unitat nacional de totes les forces republicanes davant la barbarie que acaba de colpejar l'equip de Charlie-Hebdo. Comunistes de Catalunya comparteix la denúncia del PCF i manifesta la seva solidaritat amb els familiars de les víctimes.

FR
COMMUNIQUE DE PRESSE

Charlie Hebdo : « détermination à faire vivre les valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité » (PCF)

Appel à l'unité nationale de toutes les forces républicaines face à la barbarie qui vient de frapper l'équipe de Charlie-Hebdo.

Le carnage barbare dont a été victime la rédaction de Charlie-hebdo nous plonge dans l'horreur et la peine et appelle une réponse nationale de grande ampleur.

Pierre Laurent et la direction nationale du PCF appellent à ce que partout dans le pays s'exprime l'unité nationale de toutes les forces républicaines face à la barbarie. Quand un journal est ainsi visé, quand des vies sont massacrées et dont la passion était l'information et la liberté d'expression, c'est bel et bien chacun de nous qui est visé, c'est la République qui est frappée en son cœur. Que les auteurs de ce crime abject soient arrêtés et jugés.

Nos pensées vont aux victimes, aux familles et aux proches. Ce matin, c'est le monde de la caricature, de l'impertinence, de l'humour, de l’amour de la vie que les terroristes ont voulu faire taire. Les relations de fraternité et de complicité que nous avions, notamment lors de la Fête de l'Humanité, avec les dessinateurs de Charlie-Hebdo, renforcent notre peine.

L'heure est aujourd'hui à rassembler autour des valeurs républicaines le maximum de forces, de citoyennes et de citoyens. Par millions, exprimons partout dans le pays notre détermination à faire vivre les valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité.

Les militants communistes, les élus communistes et républicains, seront de toutes les initiatives qui, dans les prochains jours, permettront le rassemblement de la nation dans un esprit de grande confiance en notre peuple réuni sur l'essentiel, sans distinction des pensées philosophiques et politiques, de convictions religieuses. Nous appelons à refuser les amalgames et les stigmatisations, à rejeter fermement les appels à la haine et aux racismes.

Dès ce soir, nous appelons au rassemblement en hommages aux victimes, place de la République à 18H00

Parti communiste français,
Paris, le 7 janvier 2015.
--
Solène Björnson-Langen
Responsable du bureau de presse du PCF
Attachée de presse de Pierre Laurent
www.pcf.fr


CAT (*)
COMUNICAT DE PREMSA

Charlie Hebdo: “Determinació per fer viure els valors de la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat” (PCF)

Fem una crida a la unitat nacional de totes les forces republicanes per condemnar la barbàrie que acaba d’etzibar l’equip de Charlie Hebdo.

La feroç matança de què ha estat víctima la redacció del diari Charlie Hebdo ens suma en l’horror i la pena, i ens commina a una resposta nacional de gran envergadura.

Pierre Laurent i la direcció nacional del PCF fem una crida al senyal d’unitat nacional que s’expressa a tot el país contra la barbàrie. Quan un diari és objecte d’un acte d’aquesta mena, quan es massacren vides la passió de les quals radica en informar i en la llibertat d’expressió, som tots i cada un de nosaltres qui ho patim i la República queda ferida profundament. Exigim que els autors d’aquest crim abjecte siguin detinguts i jutjats.

Els nostres sentiments són amb les víctimes, les seves famílies i els seus companys. Aquest matí ha estat el món de la caricatura, de la impertinència, de l’humor, de l’amor a la vida el que els terroristes han volgut callar. Les relacions de fraternitat i complicitat que teníem especialment durant la Festa de la Humanitat amb els dissenyadors de Charlie Hebdo no fan més que augmentar el nostre pesar.

Els i les militants comunistes, com també els i les regidores comunistes i republicanes, serem presents a totes les iniciatives que, durant els pròxims dies, formaran concentracions a tot el país amb un esperit de gran confiança envers el nostre poble unit per allò essencial, sense distinció de pensament filosòfic, polític ni de conviccions religioses. Fem una crida al rebuig de les amalgames i les estigmatitzacions, al rebuig ferm dels que clamen l’odi i als racistes.

Des d’aquesta tarda, farem una crida a les concentracions en homenatge a les víctimes a la plaça de la República, a les 18 hores.


Partit Comunista Francès,
París, 7 de gener de 2015
--
Solène Björnson-Langen
Responsable de l’oficina de premsa del PCF
Adjunt de prensa de Pierre Laurent
www.pcf.fr

*La traducción es trabajo de la camarada Elisa Vilches.

SPA:(*)
Charlie Hebdo: “Determinación para hacer vivir los valores de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad” (PCF)

Hacemos un llamamiento a la unidad nacional de todas las fuerzas republicanas para condenar la barbarie que acaba de sacudir al equipo de Charlie Hebdo.

La feroz matanza de la que ha sido víctima la redacción de Charlie Hebdo nos sume en el horror y la pena, y nos conmina a una respuesta nacional de gran envergadura.

Pierre Laurent y la dirección nacional del PCF hacemos un llamamiento al grito de unidad nacional que se expresa en todo el país contra la barbarie. Cuando un periódico es objeto de tal acto, cuando se masacran vidas cuya pasión radicaba en informar y en la libertad de expresión, somos cada uno de nosotros quienes lo padecemos y la República queda herida profundamente. Exigimos que los autores de dicho crimen abyecto sean detenidos y juzgados.

Nuestros sentimientos están con las víctimas, con sus familias y sus compañeros. Esta mañana ha sido el mundo de la caricatura, de la impertinencia, del humor, del amor por la vida lo que los terroristas han querido acallar. Las relaciones de fraternidad y complicidad que teníamos especialmente durante la Fiesta de la Humanidad con los diseñadores de Charlie Hebdo aumentan nuestro pesar.

Los y las militantes comunistas, como los y las regidoras comunistas y republicanas, estaremos presentes en todas aquellas iniciativas que, en los próximos días, formarán concentraciones en todo el país con un espíritu de gran confianza hacia nuestro pueblo unido por lo esencial, sin distinción de pensamiento filosófico, político ni de convicciones religiosas. Hacemos un llamamiento al rechazo de las amalgamas y las estigmatizaciones, al rechazo firme de los que claman el odio y a los racistas.

Desde esta tarde, hacemos un llamamiento a las concentraciones en homenaje a las víctimas en la plaza de la República, a las 18 horas.

Partido Comunista Francés,
París, 7 de enero de 2015
--
Solène Björnson-Langen
Responsable de la oficina de prensa del PCF
Adjunto de prensa de Pierre Laurent
www.pcf.fr

*La traducción es trabajo de la camarada Elisa Vilches.

Etiquetes de comentaris: , ,
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma