Un partit per a totes les lluites vol ser la primera campanya gràfica del nou partit dels i les Comunistes de Catalunya. L'objectiu d'aquesta campanya és doble: d'una banda donar a conèixer el nou partit i la nova línia gràfica dels i les comunistes de Catalunya, de l'altra, donar a conèixer els principis i els eixos polítics de la nova organització.

La campanya es composa d'un cartell per cadascun dels 20 eixos de lluita dels i les Comunistes de Catalunya: Treball Digne, Escola Pública, Salut Pública,... Aquests són els principis i objectius que marcaran l'activitat de la nova organització de la classe treballadora catalana.

Etiquetes de comentaris:
Comparteix
Tw
Fb
G+

Tradueix

Participa
Info Actua Milita
Comparteix
Tw
Fb
G+
Tradueix
Idioma